//1976 – Washington Monument
1976 – Washington Monument 2017-03-14T02:52:14+00:00

Sun Myung Moons liv

1976 – Washington Monument

Washington Monument 1976
Ikke før var Yankee Stadion-begivenheten overstått, før dr. Moon sa at han ville arrangere et enda større utendørsmøte bare tre måneder senere, ved Washington Monument i landets hovedstad. Dette var det tredje av tre store begivenheter der dr. Moon talte offentlig i USA. Det første var i september 1974 i Madison Square Garden, det andre på Yankee Stadion juni 1976 og det tredje i Washington DC september 1976. Det tredje skulle egentlig ha funnet sted flere år senere, men etter suksessen fra de første to møtene ble det bestemt å holde det tredje bare litt over tre måneder etter det andre.

Både begivenheten i Madison Square Garden i 1974 og ved Washington Monument i 1976 ble holdt 18. september. Det var på den dagen i 1946 de nordkoreanske myndighetene hadde begynt å torturere dr. Moon i fengselet i Pyongyang. Det var en grusom tortur som førte til at han svevde mellom liv og død i flere dager og bare overlevde på en mirakuløs måte da han ble funnet av sine disipler i snøen utenfor fengselet mer død enn levende.

300 000 hørte dr. Moons tale «Guds vilje for Amerika» i hovedstaden. Han fremhevet at Gud hadde utvalgt USA som en modell for opprettelsen av himmelriket her på jorden. Enhetskirken og USA burde samarbeide for å realisere Guds mål med frelsesarbeidet. Dr. Moon nevnte at USAs oppgave ikke bare besto i å frelse sitt eget land, men også å påta seg oppgaven å frelse hele verden og skape «én verden under Gud». Dr. Moon beskrev seg selv som en brannmann eller lege som var kommet utenfra for å hjelpe USA.

Dr. Moon Washington 180976Sun Myung Moon erklærte at Enhetskirkens lære, som er absolutt gudssentrert, har kraft i seg til å vekke Amerika og skape en modell på en ideell nasjon. Han understreket alvoret i situasjonen: «Amerika må våkne i dag! I morgen kan det være for sent!»

Dr. Moon ser på USA som landet som representerer hele verden når Gjenkomsten skjer. I 1976 var det 200 år siden USA ble grunnlagt. USAs 200 år sammenfaller med slutten på kristendommens 2000 år lange historie. Derfor var 1976 et historisk viktig år.

På grunn av stor suksess i de tre store møtene midt på 70-tallet erklærte dr. Moon at Guds arbeid nå var fremskyndet med flere år. Han anså nå de nødvendige betingelser lagt for en global seier. Dette var selvsagt midt oppe i Den kalde krigen, men dr. Moon sa allerede da at en dag ville han organisere et stort møte for Gud i Moskva.

4. oktober 1976 var det 21 år siden Sun Myung Moon ble funnet uskyldig av myndighetene i Sør-Korea etter et tre måneder langt fengselsopphold i Seoul på grunn av falske anklager fra kristne ledere. På denne dagen i 1976 erklærte han at barrierene mellom den åndelige og den fysiske verden nå var blitt fjernet, noe som ville gi seg utslag her på jorden. De to verdener var blitt atskilt på grunn av syndefallet. Hvis du har en absolutt tro på at Gud kan virke gjennom deg, kan de gode krefter i den evige verden arbeide sammen med deg. Derfor er det så viktig å be. Ifølge dr. Moon høstet hans store suksess i USA mer jubel i det hinsidige enn her på jorden.

Les videre