Home/Sun Myung Moon/1975 i Norge
1975 i Norge 2017-03-13T02:39:38+00:00

Sun Myung Moons liv

1975 i Norge

Alf Mønnesland kom tilbake til Norge i påsken 1975 etter å ha fullført et hundre dager langt treningsprogram i USA og deltatt i aktiviteter der. Han ble da utnevnt til å lede arbeidet med å kontakte samfunnsledere i Norge. I mange år fremover besøkte han hundrevis av prester og professorer for å fortelle dem om bevegelsen.

Halvard Iversen fra Harstad tok over ledelsen av arbeidet på Island fra mai 1975. Han var leder i Reykjavik fram til 1992. Han tok over på Island etter Åse Ulimoen og Anne Brit Kommedal.

Fra mai 1975 arbeidet åtte norske medlemmer på internasjonale evangeliseringsteam i Storbritannia, Vest-Tyskland, Frankrike, Italia, Japan og Sør-Korea. Fem av dem arbeidet to år i Japan fra januar 1976 til desember 1977 fulgt av tre måneder i Sør-Korea.

Halvdan Svartesgate 44Mobilt teamSommeren 1975 begynte bevegelsen å leie den tidligere østerrikske ambassadebygningen i Halvdan Svartesgate 44. Det ble det norske hovedkvarteret fram til 31. august 1999.

Leif AaslundSamtidig fikk bevegelsen sitt eget trykkeri drevet lenge av Leif Aaslund. Der produsertes trykksaker på norsk. Dr. Moons tale «Kristenhetens nye fremtid» ble oversatt og trykt. Det samme ble enkeltkapitler fra «En detaljert forklaring av Prinsippene».

Det første norske fondraisingteamet ble sendt ut sommeren 1975. De reiste land og stand rundt og solgte litteraturen bevegelsen hadde på norsk. De overnattet på campingplasser eller i bevegelsens lokaler i de største byene. Teamene evangeliserte også.

Les videre