1972-1973 – 4 2017-03-13T01:49:08+00:00

Sun Myung Moons liv

1972-1973 – 4

Colbj gateBok nr 1 paa norskHer i Norge oversatte Ingrid Schneider og Åse Ulimoen Young Oon Kims «Det guddommelige prinsipp og dets anvendelse» til norsk. Boka ble trykt i 5000 eksemplarer og utgitt høsten 1972.

Åse Ulimoen ble sendt fra Norge for å spre bevegelsen til Island i 1972.

Høsten 1973 ble en tidligere frukt- og grønnsak-butikk kjøpt i Colbjørnsensgate 8c, like bak Slottet, og ominnredet til å bli brukt til undervisning.

Ingrid Schneider hadde for øvrig flere jern i ilden. Tidlig på syttitallet skrev hun til de sørkoreanske myndighetene og spurte dem hvorfor de ikke hadde en ambassade i Norge. Da de opprettet en ambassade i Oslo i 1972, ble Ingrid kontaktet og spurt om hun kjente noen som kunne være sekretær til ambassadens presse-attaché. Ingrid hjalp dem også med å finne et passende sted for ambassaden i Bjørn Farmannsgate på Skarpsno. Ragnhild Tandberg var det første medlem som arbeidet som sekretær der, men flere andre var en del av staben i årenes løp. Midt på syttitallet kom det en ny ambassadør, Sang-kook Han. Det viste seg at han og hans kone var et av de 33 parene velsignet av Far og Mor Moon i 1961.

Les videre