1972-1973 – 3 2017-03-13T01:37:07+00:00

Sun Myung Moons liv

1972-1973 – 3

Unification ThoughtCommumism CritiquePrinsippene (1973)

Men det skjedde andre ting også i løpet av denne perioden. I juli 1972 var 600 frivillige i Japan blitt organisert i 51 team som arbeidet over hele landet for å forkynne læren og samtidig advare folk mot kommunismens farer. I 1973 ble den engelske versjonen av «Communism — A Critique and Counterproposal» utgitt. Boken ble utgitt av The Freedom Leadership Foundation og inneholdt en kritikk av og alternativt forslag til marxismens verditeori, den dialektiske materialismen og det materialistiske historiesyn.

På et seminar fra 27. til 29. november 1972 holdt dr. Sang-hun Lee for første gang foredrag i Enhetstenkning til en gruppe professorer. 1. juni 1973 kom den første engelske utgaven av Enhetstenkning (Unification Thought) ut. Dette er en systematisk fremstilling av dr. Moons tenkning skrevet av Sang-hun Lee (1914-1997), en lege som var blitt velsignet med sin kone som et av de 36 parene i 1961. Etter hvert kom det stadig forbedrede versjoner av Enhetstenkning. Den første boken inneholdt kapitler om ontologi (eksistenslære), menneskets opprinnelige natur, epistemologi (erkjennelsesteori), aksiologi (verdilære), etikk og historiesyn.

Samme år ble den engelske oversettelsen av Wolli Kangron utgitt som Divine Principle og den spanske som Principio Divino.

18. juli 1973 ble Seong-jin Moon, sønn fra Moons første ekteskap, velsignet i ekteskap med Tong-sook Kim i en seremoni i Japan. Den andre ICUS-konferansen ble holdt i Tokyo i november 1973 med 60 akademikere og professorer fra 17 land. Konferansen ble ledet av Nobushige Sawada, president av Japansk samfunn for vitenskapsfilosofi. Tema var «Moderne vitenskap og moralske verdier».

100-dagers treningsprogrammer for internasjonale ledere ble satt i gang i USA fra 1973.

Les videre