1972-1973 – 2 2017-03-13T01:27:23+00:00

Sun Myung Moons liv

1972-1973 – 2

De første årene i USA ble først og fremst brukt til å proklamere Guds nye budskap til menneskeheten. Fra 1. oktober 1973 til 29. januar 1974 ble en taleturné organisert der Moon talte i 21 byer i USA. Tema var «Kristendommen i krise: Nytt håp». Han talte tre kvelder i hver by og holdt disse talene: «Guds håp for mennesket», «Guds håp for Amerika» og «Kristendommens fremtid». De 21 byene var New York, Baltimore, Philadelphia, Boston, Washington DC, New Orleans, Dallas, Tampa, Atlanta, Omaha, Minneapolis, Cincinnati, Detroit, Chicago, Kansas City, Tulsa, Denver, Seattle, San Francisco, Berkeley og Los Angeles.

I midten av juli 1973 var mange unge medlemmer kommet fra Japan og Europa. De ble organisert som to store team, hvert på 40 medlemmer. Teamene hadde så kampanjer i byene Sun Myung Moon skulle tale i. Etter hvert ble enda flere med. Turnéen fikk sin egen PR-mann og mediatalsmann. Møtene ble avertert i aviser, på busser og lokaltog. Et stort antall brosjyrer ble delt ut i hver by. Teamene hadde som mål å fylle salen hver kveld og å gjøre Sun Myung Moon kjent. Turnéen ble introdusert til myndighetene i hver by. Han ble utnevnt til æresborger i mange av byene. Flere borgermestre erklærte dagene da han talte i byen deres, som «Håpets dager». Den første kvelden i hver by ble det holdt en «Håpets dag-bankett» med mange VIPs til stede. Der ble disse erklæringene fra de lokale myndigheter lest opp.

Carnegie Hall 011073DC 1973I New York, den første by på turnéen arbeidet flere hundre medlemmer i en måned for å forberede for åpningsmøtet i Carnegie Hall 1. oktober. Aktivitetene tiltrakk seg medias oppmerksomhet. Time, Newsweek, Christianity Today og New York Daily News hadde alle artikler om kampanjen. En stor og ganske positiv artikkel skrevet av George W. Cornell, religionskorrespondent for Associated Press, ble utgitt i 79 aviser over hele landet. 250 prominente New Yorkere deltok på «Håpets dag-banketten» på Waldorf Astoria Hotel. Der ble lykkønskningstelegrammer lest opp fra borgermesteren av New York og flere kongressmedlemmer og andre berømtheter. I Washington DC deltok 400 VIPs på banketten, i SanFrancisco 500. I Atlanta erklærte statsguvernør Jimmy Carter at 7. november 1973 var «Håpets og enhetens dag». I Berkeley, California, skrev The Daily Californian at Moons tilhengere hadde stått for en av de peneste og best organiserte PR-kampanjer i byen på mange år.

Midt under turnéen, 18. desember 1973, kom de sju barna til dr. og fru Moon til USA. En eiendom var blitt kjøpt for familien i Belvedere, New York, i oktober.

Les videre