Home/Sun Myung Moon/1972-1973 – 1
1972-1973 – 1 2017-03-13T01:08:43+00:00

Sun Myung Moons liv

1972-1973 – 1

Sun Myung Moon arbeidet i Sør-Korea i seks måneder, frem til 21. november 1972, da han dro tilbake til USA. Før han dro, sa han til de koreanske medlemmene: «Samme hva slags vansker som kommer til oss, må vi uansett gjøre Guds vilje.»

Fra begynnelsen av 1972 ble USA fokus for bevegelsens aktiviteter. USA med sin befolkning fra alle verdenshjørner var en mikroutgave av vår verden. Å bygge et fundament i USA var ensbetydende med å bygge et globalt fundament. Derfor investerte Sun Myung Moon så mye av sin tid og sine ressurser i USA. På grunn av de koreanske medlemmers enorme offervilje følte Moon seg fri til å fokusere på USA langt tidligere enn han opprinnelig hadde tenkt.

I USA ble den aller første Internasjonale konferanse om vitenskapenes enhet (ICUS) holdt på Waldorf-Astoria Hotel i New York fra 23. til 26. november 1972. Tema for konferansen, der 20 akademikere og vitenskapsmenn fra åtte land kom sammen, var «Vitenskapenes moralske orientering». Konferansens formann var Edward Haskell (1906 -86), en vitenskapsmann og tenker opptatt av en faglig synenergi, og som hadde viet sitt liv til å forene all kunnskap i en eneste disiplin. ICUS-konferansene ble holdt for å skape et tverrfaglig akademisk forum som kunne bidra til å skape en fredelig fremtid for menneskeheten basert på et livssyn som integrerer den åndelige og moralske dimensjon med den vitenskapelige. Tallet på vitenskapsfolk som deltok på disse konferansene, vokste raskt. Allerede neste år var det 60 deltakere fra 17 land. Les talen Sun Myung Moon holdt på 1972-konferansen.

Les videre