Home/Sun Myung Moon
Sun Myung Moon 2017-02-24T01:15:23+00:00

Sun Myung Moons liv

Sun Myung Moon

Helt siden det ble klart at den messianske oppgaven ikke lot seg fullføre gjennom Jesus på grunn av hans altfor tidlige død, begynte Gud å forberede verden på nytt, slik han hadde gjort forut for Jesu fødsel. Som 14. kapittel i Håndbok i Prinsippene viser, er det slående likhetspunkter mellom 2 000-års perioden før Jesus, og de siste 2 000 år. Guds forberedelser for himmelriket intensiverte seg de siste århundrene forut for Jesu komme. Buddha, Konfutse og Zoroaster la åndelige grunnlag i sine respektive deler av verden. Innen jødedommen ble det gjennomført store reformer. Gresk og romersk sivilisasjon skapte store forandringer her i Europa.

På samme måte har de siste århundrene fra renessansen og reformasjonstiden vært en tid preget av store omveltninger. Hensikten med alle disse forandringene har vært å legge forholdene til rette for en ideell verden, uten krig, lidelse og nød. Forutsetningen for at Guds og menneskets lengsel etter en harmonisk verden skal bli virkelighet, er at noen viser oss veien til sann kjærlighet, sanne ekteskap og sanne familier. Derfor har Gud også forberedt verden for Sanne foreldre. Messias kommer for å realisere idealet som Sanne foreldre representerer, nemlig en mann og en kvinne som har oppnådd den standard som menn og kvinner, fedre og mødre, skulle hatt ifølge Guds opprinnelige plan.

Les videre

Les mer om Sun Myung Moons bakgrunn.