Monthly JoongAng januar 2014 2016-11-24T13:02:03+00:00

Medieomtale 

Hva Monthly JoongAng skrev i januar 2014:

Han levde hele sitt liv for sann kjærlighet

Koreansk magasin vier fire sider til dr. Moons fredsarbeid

 

Her er et utdrag fra den norske oversettelsen:

Han levde hele sitt liv for sann kjærlighet og sådde frøene for forsoning og fred for menneskeheten.

 

Monthly JoongAng jan 2014-1Monthly JoongAng jan 2014-2Han oppnådde mye hele sitt liv, som helt og fullt var viet til å frelse menneskeslekten og skape fred i verden.

Hans budskap, Prinsippene, var ment å frelse menneskeheten basert på «familie», «kjærlighet» og «fred».

Monthly JoongAngGrunnleggeren av Enhetskirken, Sun Myung Moon (1920~2012), har ledet an på veien fram mot verdensfred. Selv om han blir kalt en kjetter i kristne kretser, er det samtidig mange som anerkjenner at dr. Moon har tatt avgjørende skritt for å oppnå verdensfred. Dette var en av grunnene til at så mange tilhengere kom til hans seonghwa-seremoni [begravelse]. Vi vil gjerne reflektere litt over dr. Moons liv, mannen som levde for en global interreligiøs og internasjonal fred.

Omtrent 680,000 mennesker fra 194 land viste ham sin siste respekt. Ca. 215,000 kom for å vise ham den siste ære ved begravelsen. Han fikk rundt 180,000 blomsterbuketter ved sitt gravsted. Omtrent 40,000 besøkte ham hjemme [mens han lå på lit-de-parade]. Det ble servert cirka 8,000 kg ris til de besøkende, noe som utgjorde omtrent 93,000 porsjoner. Ca. 6,000 frivillige hjalp til ved begravelsen. Han fikk 220 kondolansebudskap fra land verden rundt, inkludert Nord-Korea. […]

Under begravelsen ble det lest kondolansebrev fra tidligere og nåværende ledere av mange forskjellige land. Ma Ying-jeou, president av Republikken Kina (Taiwan), sendte et brev, der det sto: «Jeg vil gjerne uttrykke min dypeste medfølelse i anledning dr. Moons bortgang.» Ati George Sokomanu, Vanuatus første president, skrev til minne om Moon: «Dr. Moon var en mann som ga, og en mann som brakte en ekstraordinær visjon», og «Jeg vil gjerne uttrykke mine kondolanser til de etterlatte, som utvilsomt nærer en følelse av savn.» Også Kim Jong-Un, Nord-Koreas øverste leder sendte et kondolansebrev.

New York Times, Reuters, CNN, BBC og andre ledende globale mediakanaler kastet alle nytt lys på dr. Moons liv ved hjelp av artikler og nyhetsmeldinger.

Hvilken kraft var det da som brakte hundretusener av mennesker fra hele verden til ett sted? Hvorfor sørger hele verden over å ha mistet dr. Moon? En åpenbar kjensgjerning er at de anerkjenner hans prestasjoner, hans store innsats for å skape en global fred på tvers av ideologiske og religiøse skillelinjer.

Enhetskirken oppsummerer dr. Moons livsverk som «fred», «kjærlighet» og «familie». Disse tre punktene er noe han alltid la vekt på i sine foredrag og prekener. Det finnes også de som sier at den «absolutte kjærlighet» og «absolutte sannhet» i dr. Moons Enhetstenkning hadde en stor del av æren for å bryte ned den kommunistiske ideologi og få slutt på Den kalde krigens verdensorden på slutten av det 20. århundre.

Dr. Moon foreslo også at en fredelig verden, uten splid, burde være målet til menneskeheten i det 21. århundre. Og verdensfred var ikke noe han bare snakket om; han gjorde en real innsats for å oppnå det. Det var derfor Alexander Haig, USAs tidligere utenriksminister, erklærte at dr. Moon var en «enormt viktig brobygger for fred» og «brobyggeren for den globale arena». Haig sa: «Dr. Moon er i stand til å få mennesker med forskjellig bakgrunn og religion til å snakke sammen og forstå hverandre. Han er en pådriver for å sikre verdensfreden.»

For å oppnå en varig fred opprettet dr. Moon organisasjoner og prosjekter ikke bare i Korea, men i mange land rundt om i verden. Freden han drømte om, var ikke simpelthen fravær av krig mellom land. Dr. Moon understreket at fredens absolutte verdi ligger i å omfavne alle.

Et viktig fredsprosjekt dr. Moon opprettet, er Fredsambassadør-initiativet. Dette er et prosjekt som legger vekt på service for Gud og menneskeheten, samt harmoni og enhet mellom mennesker med forskjellig hudfarge, religion, nasjonalitet og kultur. Dette initiativet har satt i gang serviceprosjekter både i utviklede land og utviklingsland som Afghanistan og Zimbabwe og har aktiviteter i til sammen 160 land.

Dr. Moon iverksatte et omfattende og variert antall fredsprosjekter rundt om i verden. Du forstår hans håp om fred bare ved å se på navnene til de internasjonale organisasjonene han stiftet. Alle organisasjonene har ordet «fred» i navnet sitt. Eksempler på dette er organisasjoner som Familieforbundet for verdensfred og enhet (FFWPU), Konferansen «Globalt fredstoppmøte» (WPSC), Interreligiøst forbund for verdensfred (IRF), Akademi for professorer for verdensfred (PWPA), Kvinneforum for verdensfred (WFWP) og Ungdomsforbund for verdensfred (YFWP), bare for å nevne noen. […]

Dr. Moon ble også omtalt i den britiske riksdekkende avisen «The Sunday Times» sammen med Syngman Rhee som en av de «1000 mennesker som formet det 20. århundre».

— Utdrag fra en fire sider lang reportasje i januar 2014-utgaven av Monthly JoongAng, et viktig koreansk månedlig magasin, utgitt av JoongAng Media Network, som også utgir avisen JoongAng Ilbo.