Home/Medieomtale/Medieomtale 2012 - 1/Medieomtale 2012 – 7
Medieomtale 2012 – 7 2016-11-24T13:02:02+00:00

Medieomtale

Hva media skrev – 2012 –7

Feilaktig om Enhetskirken

DagenArtikkelen om dr. Moons død på side 10-11 i Dagen tirsdag 4. september inneholder en rekke påstander om Enhetskirken som er direkte feilaktige, og som ikke kan stå uimotsagt. Dagen-journalist Øivind Kleiveland skriver: «Det snakkes om Jesus i kirken, men den benytter seg kun av navnet.»
Dette er en helt vill påstand. Enhetskirken ser på Jesus som Guds sønn, Frelser og Messias. To store kapitler i Prinsippene, Enhetskirkens fundamentale lære, er viet til Jesus. Læren inneholder dessuten et kapittel om Kristologi, der det meste dreier seg om Jesus. Fem andre lange kapitler dreier seg om hvordan Gud møysommelig forberedte et grunnlag for Jesus før han sendte ham for å frelse menneskeheten for 2000 år siden.
Det var dessuten Jesus som kalte Sun Myung Moon. Uten Jesus ville ikke Enhetskirken ha eksistert. Dr. Moon har sagt det mange ganger. Han har viet mange av sine taler til Jesus. De fleste medlemmer av Enhetskirken setter Jesus like høyt som mange kristne.
Dagen påstår videre at Enhetskirken forbyr sine medlemmer å tilbe Jesus. Dette er direkte feil. Vi har aldri kommet med noe slikt forbud. Tvertimot, mange medlemmer har hatt dype åndelige opplevelser med Jesus og er blitt veiledet av ham. Som sagt ser Enhetskirken på Jesus som Guds sønn, Frelser og Messias. Han er mye mer enn det Dagen påstår dr. Moon reduserer ham til, nemlig «en stor helbreder, mirakelgjører og mystiker». Selvsagt helbredet Jesus mange og utførte mirakler, men han var i stand til det nettopp fordi han var Guds sønn.
Videre hevder Dagen at «Moon-tilhengerne ikke tror på helvete». Dette er helt feil. Vi tror tvertimot at helvete er like virkelig som den fysiske verden. Det helvete Bibelen beskriver, eksisterer i det hinsidige.
Dagen skriver dessuten at Enhetskirken mener himmelriket kan oppleves gjennom «riktig teknikk». Dette er nok en vill påstand. Enhetskirken lærer tvertimot at himmelriket ikke har noe med ytre teknikk å gjøre, men er et kjærlighetens rike som vi kun kan oppleve i vårt hjerte ved å lære å elske Gud og våre medmennesker.
— Fra et innlegg på avisen Dagens debattsider, der Knut Holdhus, daglig leder av Enhetskirken i Norge, svarer på en artikkel om bevegelsen mandag 10. september 2012, side 17.

 

Moon og Kim-il Sung

Sønn av den nylig avdøde dr. Sun Myung Moon hilser på sørgende i den nordkoreanske hovedstaden

Washington PostWashington Post og flere andre aviser rundt om i verden hadde i sine nettutgaver fredag 7. September en AP-melding fra Pyongyang, Nord-Korea, med overskrift «Sønn av den nylig avdøde dr. Sun Myung Moon hilser på sørgende i den nordkoreanske hovedstaden». Det meldes at Hyung Jin Moon, yngste sønn av dr. Moon, ankom Pyongyang på fredag for å ta imot de sørgende etter at grunnleggeren av Enhetsbevegelsen døde tidligere i uken.
Sun Myung Moon, som ble født i en landsby i det som nå er Nord-Korea, var en talsmann for fred med nord. Hans kirke har flere forretningstiltak der, blant annet et hotell i hovedstaden og en bilfabrikk.
AP melder at Jang Song Thaek, viseformann av Nasjonal Forsvarskommisjon og onkel til den nordkoreanske lederen Kim Jong-un, var blant de nord-koreanske lederne som traff Hyung Jin Moon og uttrykte sine kondolanser til ham. Moon blir begravet i Sør-Korea 15. september.

Tidligere medieomtale