Dagen – innlegg 19.09.2012 2016-06-17T01:03:59+00:00

Medieomtale

Hva Dagen skrev – 19.09.2012

Artikkel i avisen Dagen 19. september 2012

Enhetskirkens svar på innlegg i Dagen

I debattspalten i Dagen 13. september kommenterer Alf Danbolt mitt innlegg om Enhetskirken. Noe av det han skriver, blir direkte feil og må korrigeres.
Han siterer f.eks. fra en bok som aldri har representert bevegelsens offisielle lære. Boken Danbolt henter sine sitater fra, «Det guddommelige prinsipp og dets anvendelse», ble skrevet av Young Oon Kim, en koreansk teolog som var blitt medlem på 50-tallet. Boken gir en enkel innføring i Enhetskirkens lære, men inneholder en rekke feil. Boken kom ut før den første offisielle oversettelsen av dr. Moons lære ble utgitt på engelsk. Kims bok ble lenge brukt her i Norge fordi vi ikke hadde så mye annet på norsk.

Og sitatet Danbolt trekker fram fra boken, «Jesus var ikke annerledes enn andre mennesker», er en av feilene i boken. Enhetskirken offisielle lære er tvertimot at Jesus var radikalt forskjellig fra andre mennesker i og med at han ble unnfanget og født uten arvesynden, uten noen tilknytning til Satan. Han var rett og slett Guds enbårne sønn. Derfor var han den lovede Messias som kunne frelse sine medmennesker.
Det er imidlertid riktig som Danbolt påpeker, at Enhetskirken tror at Jesus var et menneske, og ikke Gud selv. Men Jesus var uten synd og et menneske som var slik vi mennesker er ment å være. På den måten var han radikalt forskjellig fra det falne menneske.
Selv om Enhetskirken lærer at Jesus ikke var Gud selv, er det en viktig del av bevegelsens lære at Jesus var ett med Gud. Han var fullstendig ett med Gud i sitt hjerte og gjorde hele tiden det Gud ville han skulle gjøre. Selv om han følte seg forlatt av Gud på korset, forlot Jesus aldri Gud.

Danbolt hevder videre at Enhetskirken mener Jesus mislyktes med sin oppgave. Det han sikter til her, er formodentlig at dr. Moon lærer at Jesus ikke kom for å dø. Hans primære oppgave var tvertimot å opprette himmelriket her på jorden. Måten det skulle ha skjedd på, var at Jesus som et fullkomment individ som representerte Guds ideal, skulle ha ekspandert dette idealet til familieplan, slektsplan, det nasjonale og globale plan. Gud hadde møysommelig forberedt et utvalgt folk av den grunn. De skulle ha bistått Jesus, slik at idealet lot seg realisere ikke bare i individet Jesus, men i verden Frelseren ble sendt til av Gud. Derfor mener Enhetskirken at det var absolutt nødvendig for Jesus å «gjenoppreise» en kvinne. Jesus kom som den andre Adam, men det skulle også ha vært en Eva nummer to. Det var dette som ikke lyktes for Jesus. Men han lyktes fullt ut i å gi mennesket en åndelig frelse.

Det er det Enhetskirken kaller «fysisk frelse», som gjenstår. Det er ikke nok at Jesus opprettet et paradis i det hinsidige. Guds ideal må realiseres her på jorden. Av den grunn må Gjenkomsten finne sted. Av samme grunn må Gjenkomsten skje basert på et menneske født her på jorden. Det er bare gjennom et fysisk menneske at et konkret himmelrike kan bli til her på jorden. Det er bare et fysisk menneske som kan realisere Guds ideal som individ, som ektepar, i en familie, i et samfunn, i et land og i verden. Når Danbolt skriver at Enhetskirken mener at «Moonlyktes der Jesus mislyktes», er det kun i en slik forstand at en slik påstand kan være riktig. Enhetskirken lærer at Jesus skulle ha opplevd lammets bryllup mens han gikk rundt her på jorden. Gud hadde forberedt en kvinne for ham. Men på grunn av omstendighetene lot ikke dette seg realisere i hans levetid. Jesus gjorde alt han kunne, men under de rådende forhold og fordi han ble forrådt og korsfestet, lot det seg ikke gjøre å ekspandere idealet som Jesus representerte på det individuelle plan, til familieplan.

Enhetskirken lærer at Sun Myung Moon har realisert Guds ideal som ektepar og av den grunn sammen med sin kone er blitt Sanne foreldre.
Han lærer også at vi alle må hjelpe til med å fullføre det Jesus begynte, nemlig å opprette himmelriket eller Guds rike her på jorden. På den måten må vi alle ta del i den messianske oppgaven. Jesus var den første med en slik oppgave. Sun Myung Moon arvet hans oppgave. Himmelriket kan imidlertid ikke opprettes av Gud og et individ alene, selv om det individet er Messias. Vi må alle bidra og hjelpe Gud med å skape en verden der Gud kan føle seg hjemme midt blant oss, og kan tørke bort hver tåre fra våre øyne.
Danbolt hevder at Enhetskirken har hentet ord og uttrykk fra Bibelen og «fylt dem med sitt eget innhold.» Det er vel heller motsatt, at dr. Moons lære har sin egen distinkte terminologi, der de fleste uttrykkene ikke finnes i Bibelen, men at bibelvers brukes for å illustrere læren. Boken som er bevegelsens offisielle lærebok i Prinsippene, dr. Moons fundamentale lære, er dessuten skrevet for et kristent publikum. Dr. Moon anser kristendommen for å være den høyeste religion og det «andre Israel» eller utvalgte folk.

Det er riktig som Danbolt påpeker, at Enhetskirken ikke er en kristen kirke, selv om kristendommen er den av religionene vi ligger nærmest. Vi har elementer både fra kristendom, taoisme og konfutsianisme. En av de åtte bøkene dr. Moon utpekte som bevegelsens hellige skrifter, har sågar sitater fra så godt som samtlige religioner.
— «Feilaktig om Enhetskirken», et debattinnlegg av Knut Holdhus, daglig leder av Enhetskirken i Norge, avisen Dagen onsdag 19. september 2012, side 23.