Home/Medieomtale/Medieomtale 2012 - 1/Medieomtale 2012 - 2/Aftenposten – innlegg 25.09.2012
Aftenposten – innlegg 25.09.2012 2016-11-24T13:02:03+00:00

Medieomtale

Hva Aftenposten skrev 25. sept. 2012

Ingen enerett på sannheten

EnhetslogoDebattinnlegg i Aftenposten 25. september 2012

Enhetsbevegelsens svar til Aftenposten

AftenpostenFra et kontor på Blindern er det lett å bruke sektbegrepet om noen man er imot.
Aftenposten kommer med en rekke påstander om dr. Moons bevegelse som ikke kan stå uimotsagt.
For det første kan man lure på hvorfor avisen 21. september slipper til en obskur historiestudent (Øyvind Ekelund,doktorgrads- stipendiat i moderne historie, red.anm.) som serverer flere ville påstander og skriver en masse om noe han ser ut til å vite lite om. Han har så vidt jeg vet aldri snakket med oss eller deltatt på noe i vår regi. Avisen bør ha en viss standard og ikke bare trykke løse påstander.

Ingen sekt
Å kalle en bevegelse som arbeider for universell fred, en «bisarr sekt», slik Ekelund gjør, blir helt feil. En sekt forbindes med en trangsynt, innadvendt gruppe som tror den har enerett på sannheten. Men dette er omtrent det stikk motsatte av rørsla vår. Vi tror alle religioner har deler av sannheten. En av våre åtte hellige bøker er World Scripture. Boken på flere hundre sider er spekket med sitater fra over 40 trosretninger. Våre konferanser er kjent for foredragsholdere fra andre bakgrunner, det være seg religiøse ledere, akademikere, politikere eller andre.
At dr. Moon anså seg selv som en ny Messias, stemmer dog. Men han forklarer at alle bør ta del i den messianske oppgaven, som er å skape en verden der vi lever sammen i fred, på tvers av religiøse, kulturelle og ideologiske grenser.

Familier velsignet av Gud
Det hevdes at Moon er sterk motstander av homofili. Men vi har aldri sett på det som vår oppgave å moralisere overfor homoseksuelle. Alle må fritt få velge hvordan de vil leve. Rørsla forkynner idealet ekteskap og familier velsignet av Gud. Dét er dens oppgave, ikke å angripe folk med annen livsstil.
Det påstås at Moon sier holocaust var «Guds straff mot jødene for å ha drept Jesus». For det første var det romerne som drepte ham. For det andre lærer vi at Gud ikke er straffens, men tilgivelsens Gud, en kjærlig Far og ingen streng dommer som sender noen lukt i helvete og andre til himmelen.

Trofasthet sentralt i livet
Øyvind Ekelund sier vi er bemerkelsesverdig opptatt av seksualmoral. Men dette er ikke noe uvanlig. De fleste har sterk tro på en slik moral. Reis bare til Asia, Midtøsten, katolske land, så ser du. Trofasthet er noe sentralt i livet og gir bedre parforhold. Flere seksualpartnere og fri sexkultur fører til et utall med skilsmisser. Fred i familien øker sjansene for fred i verden.
Ved å påstå at seksualmoral betyr sosial kontroll ligger Ekelund helt på linje med kjønnsforskerne TV-serien Hjernevask avslørte.

Sterk intoleranse
Forståsegpåeren setter oss i samme bås som Vigrid. Dette til tross for at vi beskriver nazismen som noe ondt. Massebryllup der man blir gift på tvers av rasemessige, kulturelle og religiøse barrierer, er ikke akkurat det nazister står for. Da ligger vel heller Ekelund nærmere Vigrid med sin sterke intoleranse overfor det nye og ukjente.
Fra et kontor på Blindern er det lett å fordømme noe man vet lite om. Og lett å bruke sektbegrepet om noen man er imot. Det er mange grupperinger — ikke nødvendigvis religiøse — begrepet passer bedre på enn vår bevegelse, med dens universelle prinsipper. Visse organisasjoner for homoseksuelle har klare sekteriske trekk med en «vi-og-dem»- holdning og fanatiske innstillinger som «de som er imot oss, er reaksjonære mørkemenn». Det påstås likeledes at Human-Etisk Forbund under tidligere pinsepredikant Levi Fragell lignet mye på en sekt. Kommunistpartiet ble kalt en Moskva-styrt sekt.
— Fra et debattinnlegg ved Knut Holdhus, Enhetsbevegelsen, i Aftenposten tirsdag 25. september 2012, Kultur & Meninger-seksjonen side 7.