Home/Medieomtale/Medieomtale 2012 - 1/Medieomtale 2012 – 2
Medieomtale 2012 – 2 2016-11-24T13:02:03+00:00

Medieomtale

Hva media skrev – 2012 – 2

Ingen enerett på sannheten (Debattinnlegg)

AftenpostenFra et kontor på Blindern er det lett å bruke sektbegrepet om noen man er imot.
Aftenposten kommer med en rekke påstander om dr. Moons bevegelse som ikke kan stå uimotsagt.
For det første kan man lure på hvorfor avisen 21. september slipper til en obskur historiestudent (Øyvind Ekelund,doktorgrads- stipendiat i moderne historie, red.anm.) som serverer flere ville påstander og skriver en masse om noe han ser ut til å vite lite om. Han har så vidt jeg vet aldri snakket med oss eller deltatt på noe i vår regi. Avisen bør ha en viss standard og ikke bare trykke løse påstander.
Å kalle en bevegelse som arbeider for universell fred, en «bisarr sekt», slik Ekelund gjør, blir helt feil. En sekt forbindes med en trangsynt, innadvendt gruppe som tror den har enerett på sannheten. Men dette er omtrent det stikk motsatte av rørsla vår. Vi tror alle religioner har deler av sannheten. En av våre åtte hellige bøker er World Scripture. Boken på flere hundre sider er spekket med sitater fra over 40 trosretninger. Våre konferanser er kjent for foredragsholdere fra andre bakgrunner, det være seg religiøse ledere, akademikere, politikere eller andre.
At dr. Moon anså seg selv som en ny Messias, stemmer dog. Men han forklarer at alle bør ta del i den messianske oppgaven, som er å skape en verden der vi lever sammen i fred, på tvers av religiøse, kulturelle og ideologiske grenser.
Det hevdes at Moon er sterk motstander av homofili. Men vi har aldri sett på det som vår oppgave å moralisere overfor homoseksuelle. Alle må fritt få velge hvordan de vil leve. Rørsla forkynner idealet ekteskap og familier velsignet av Gud. Dét er dens oppgave, ikke å angripe folk med annen livsstil. (Les hele innlegget)
— Fra et debattinnlegg ved Knut Holdhus, Enhetsbevegelsen, i Aftenposten tirsdag 25. september 2012, Kultur & Meninger-seksjonen side 7.

 

Papyrus Jesus giftJesus gift?

NBC NewsEn tidligere ukjent eldgammel papyrus-bit skrevet på gammel egyptisk koptisk er avbildet på dette udaterte pressemeldingsbildet Reuters fikk 18. september 2012. Papyrusbiten har fire ord skrevet på koptisk som gir oss det første utvetydige bevis på at innen 150 år etter hans død enkelte av Jesus etterfølgere trodde at han var gift. […] Bibelen omtaler ikke Jesus uttrykkelig som gift eller ugift, men få kirker har plass for ideen om en seksuell Jesus. Den katolske kirkes sølibate presteskap er basert på troen at Jesus ikke var gift. Den gresk-katolske kirkes prester er ofte gift, men kirkens lære nevner ikke en gift Jesus. Protestantiske prester har lov til å gifte seg, men det er derimot ikke vanlig å lære at Jesus selv var gift. […] Enhetskirken derimot tror at Jesus var ment å bli gift. Også noen av de tidlige læresetningene til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sa at Jesus var gift og ble far til flere barn, ifølge Cky Carrigan fra Sotheastern Baptist Theological Seminary, selv om en slik tro ikke er utbredt i dag.
Mormonkirken og Enhetskirkens lære har imidlertid mer å gjøre med deres egen ekteskapsteologi enn med Bibelen, sier Ben Witherington III, professor i Det nye testamente ved Asbury Theological Seminary til NBC News.
— Fra «’Too holy’ for sex? The problem of a married Jesus», en artikkel av Becky Bratu på US News på NBC News 24. september 2012.

Tidligere medieomtale