Home/Medieomtale/Medieomtale 2012 - 1/Medieomtale 2012 – 12
Medieomtale 2012 – 12 2016-11-24T13:02:02+00:00

Medieomtale

Hva media skrev – 2012 – 12

Massebryllupenes far er død

nrk-nyheter Sun Myung Moon, er død, 92 år gammel.
Moon grunnla det kontroversielle trossamfunnet Den forente familie, Unification Church i Sør -Korea i 1954.
Ifølge nyhetsbyrået AP døde 92-åringen på sykehuset etter å ha vært innlagt på grunn av lungebetennelse.
Bevegelsen har siden den gang blitt verdensomfattende. Det er antatt at bevegelsen i dag teller fra rundt 250 000 til 3 000 000 medlemmer i mer en 180 land, men hovedmengden av tilhengere er i Sør-Korea eller i Japan, ifølge Wikipedia.
Kirkesamfunnet, som også er kjent som Enhetskirken, ble verdenskjent på 1970-tallet for å ha arrangert massebryllup mellom tusenvis av trosfeller.
Senest i mars i år fant et slikt massebryllup sted i Sør-Korea.
— Fra en artikkel av Camilla Wernersen på NRK Nyheter søndag 2. september 2012.

 

Skoler, sykehus og media i Sør-Korea

Klassekampen[Den kurdiske journalisten Ferda] Ҫetin sammenlikner [på «Network for an Alternative Quest»-konferansen på Universitetet i Hamburg 3. – 5. februar 2012] Gülen-bevegelsen [Grunnlagt av Muhammed Fethuallah Gülen, islamsk leder med stor innflytelse i Tyrkia. Bygger på læren til Said Nursi, sufisme bygd på Hanafi-skolen innen sunniislam. Ansett som moderat islam, og tolerant, liberaldemokratisk.] med Opus Dei innen den katolske kirka. I Spania har Opus Dei nær fem hundre skoler, egne sjukehus, banker og media.
Gülen-bevegelsen har nær tusen skoler på verdensbasis. I Sør-Korea fungerer Moon-kirka på samme vis.
— De bruker de samme metodene, og de har til felles at de alle støtter USA […] — Fra en artikkel av Peter M. Johansen om den tyrkiske Gülen-bevegelsen, Klassekampen mandag 20. februar 2012, side 14-15.

 

Med enhet som et mål

Bergens TidendeEnhetskirken tror at alle religioner har deler av sannheten. Målet er enhet. Ragnhild Tandberg Kayembe er eneste medlem i Bergen.
— En nyttårsaften etter at jeg hadde vært på reise i Østen, skrev jeg en statusrapport for mitt åndelige liv. Jeg kom til at det måtte være en Gud for alle uansett religion. Alle ønsker vi fred og rettferdighet. Da jeg traff en representant for Enhetsbevegelsen, fikk jeg stor sans for den, forteller Ragnhild Tandberg Kayembe.
Hun sluttet seg til Sun Myung Moons bevegelse og følte at hun gjennom den kom opp på et høyere nivå. Hun regner seg fortsatt som kristen, men mener troen har tatt et steg videre. […] — Jeg var en som lurte på mye omkring tro. Men min far kunne ikke svare på alt. Han henviste til Jesu ord om at den som leter finner. Det har jeg gjort gjennom livet, forteller Ragnhild […].
— Hva tenker du om Jesus?
— Han var den første blant brødre og viser oss at Gud er vår far. Oppstandelsen er det store. Han kunne frelse oss uavhengig av sin død. Korset trengte ikke være der. Hvis han frelste oss ved å dø på korset, hvorfor har da ikke verden blitt bedre?
— Fra «Med enhet som et mål», en artikkel der et medlem i Bergen blir intervjuet av Tor Kristiansen i «Kultur og folk», søndagsbilaget i Bergens Tidende søndag 19. februar 2012, side 22-23.

 

Marginal kristen gruppe?

Daniel Burke fra Religion News service har sannsynligvis rett når han skriver: «Er mormonere kristne? Det er komplisert.»
Burke bemerker at ifølge «The Atlas of Global Christianity» er Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige oppført som en «marginal» kristen gruppe, på linje med Jehovas vitner og dr. Sun Myung Moons Enhetskirke. Todd Johnson, redaktør av atlasen og leder for «Senter for studier av en global kristendom» ved Gordon-Conwell Seminary, innrømmer at å være oppført som «marginal» «ikke passer helt og klinger nedsettende.»
«Det er ikke en kategori som hjelper deg til å forstå hva disse gruppene tror på,» sa han til Burke. «Det sier bare at de har noe ganske viktig i tillegg til Bibelen.»
— Fra «Pastor som støtter Rick Santorum, spiller ut `mormonerkult´-kortet», en artikkel av Joseph Walker, nettutgaven av Deseret News, Salt Lake City, USA, fredag 20. januar 2012.

Tidligere medieomtale