//Medieomtale 2002
Medieomtale 2002 2017-09-07T20:56:49+00:00

Medieomtale

Hva media skrev – 2002

Elever foretrekker pastor Moon

«Det er bra at forskjellige menigheter får fortelle om sitt livssyn.  Men jeg blir skeptisk hvis det blir forkynnende, sier KRL-lærer Marius Johansen ved Sagene skole.
Elevene i åttende klasse på Brannfjell ungdomsskole skal i løpet av året lære om mange ulike menigheter [….], forteller lærer Inger Skottene Møllerløkken. – Elevene synes spesielt Moon-menigheten er interessant.  Vi har gruppearbeider hvor elevene setter seg inn i forskjellige nyreligiøse bevegelser og presenterer dem, sier KRL-læreren.»

–  Fra Avis 1, 10. oktober 2002, side 8.

Tidligere medieomtale