Home/Japan begynner å få øynene opp for religiøse overgrep
Japan begynner å få øynene opp for religiøse overgrep 2016-11-24T13:01:41+00:00

Japan begynner å få øynene opp for religiøse overgrep

Ledende japanske aviser omtaler hvor viktig Toru Gotos seier er

Toru GotoToru Goto 2013Japan har fått øynene opp for overgrep begått i forbindelse med religiøs forfølgelse. Folk er begynt å innse at slike saker har forekommet lenge, og bebreider rettssystemet for å ha forbigått dem i all stillhet helt til nå.

28. januar i år vant Toru Goto en rettsak om overgrep begått mot ham. Hans menneskerettigheter og trosfrihet var blitt grovt krenket over lengre tid. Hans seier ser nå ut til å ha fått konsekvenser ikke bare for ham.

Flere japanske medier begynte å skrive om rettsaken «et mannlig medlem av Enhetskirken» hadde gått til etter å ha blitt kidnappet, innesperret og forsøkt tvunget til å gi opp sin tro.

Ledende aviser som Asahi Shimbun, Sankei Shimbun, Sankei News og Kobe Shimbun beskriver hvordan han ble holdt innesperret i utrolige 12 år før han klarte å komme seg unna. Likevel tapte han straffesaken  han reiste mot dem som hadde forbrutt seg mot ham. Gotos seier i den sivile saken som fulgte, blir beskrevet i positive ordelag av samtlige av de ovennevnte medier, som trykte dommer Tetsu Aizawas uttalelse at å holde en voksen fanget for å påtvinge ham et annet syn «går langt utover grensene til hva som er vanlig sunn fornuft».

Tokyo Sports rapporterte mer detaljert om Goto, med hans navn, og skrev om betydningen av denne rettsaken ved å legge vekt på religionsfrihet. Avisen siterte fra kommentarene til Gotos advokat at dommen representerte «et stort skritt fremover». Tokyo Sports gjenga også ordene til en som fulgte rettsaken, at «Japan er ment å være en lovlydig nasjon, som anerkjenner trosfrihet og grunnleggende menneskerettigheter.» Artikkelen nevnte i tillegg de forutinntatte holdningene som har preget Japan til nå: «Enhetskirken har et negativt rykte i samfunnet på grunn av en rekke kontroverser. Det er derfor en stilltiende aksept av hvilke som helst metoder for å ‘deprogrammere’ medlemmene. Også politiet forholder seg temmelig passivt når det gjelder å  etterforske saker som involverer familieanliggender og religion.»

Toru Gotos rettsak mot dem som holdt ham fanget og forsøkte å bryte ned hans tro, har ikke bare resultert i hans personlige seier og et viktig skritt i riktig retning for medlemmer av Enhetsbevegelsen. Saken har også ført til skriverier i japansk media og en publisitet som muligens kan gjøre slutt på den stilltiende aksepten av at troende blir tvunget til å gi avkall på sin tro.

Oversatt fra «Japan Opens Her Eyes to Religious Injustice», en artikkel på Familieforbundets amerikanske hjemmeside 4. februar 2014.