Home/I et nøtteskall
I et nøtteskall 2017-03-04T20:58:08+00:00

Vår lære i et nøtteskall

Enhetslæren representerer et paradigmeskifte innen religiøs/åndelig tenkning. Et paradigmeskifte er et systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde. Dr. Moon bruker uttrykket «superreligion hevet over religiøse barrierer» om sin lære.

Tradisjonelt syn Enhetslæren
Skaper splittelse Enhetsskapende
«Bare vi har rett.» Alle religioner har deler av sannheten.
Uklar hensikt med livet En klar hensikt/mening med livet
Gud som uforståelig En forståelig Gud
Forstår ikke livet etter døden En klar forståelse av livet etter døden
Individuell frelse Frelse på familieplan
Gud som Far/ Herre Gud som Far og Mor
Mann over kvinne Mann og kvinne har samme verdi.
Vi er helt forkjellige fra Gud. Vi ligner Gud.
Holde lover/påbud viktigst Leve for andre/altruisme viktigst

Vi mennesker er skapt for en høyere hensikt og for å realisere et fantastisk flott ideal. Den ideelle verden Gud opprinnelig planla da han skapte, var en verden basert på modne individer som skaper gode familier, samfunn og nasjoner. Fordi det onde kom inn i verden, klarte imidlertid ikke de første mennesker å nå den nødvendige personlige modenhet og greide derfor heller ikke å skape en harmonisk familie. Hele menneskeheten nedstammer fra den første mann og den første kvinne (Adam og Eva). Fordi de aldri ble i stand til å realisere Guds skapelsesideal, og fordi de aldri oppnådde den nødvendige modenhet til å bli menneskehetens Sanne foreldre, fikk deres etterkommere, dvs. hele menneskeheten, ikke det nødvendige eksempel på fullkomne individer, ideelle familier, samfunn og nasjoner.

Adam skulle ha blitt menneskehetens Sanne far og Eva menneskehetens Sanne mor. I stedet ble de en falsk far og en falsk mor, som opprettet en ond verden full av falsk kjærlighet, et falskt liv og en falsk arvelinje.

Les mer:

Enhetsprinsippene

Fredsbudskapene

Cheon Seong Gyeong (Himmelrikets hellige skrifter), 2005-versjonen

Sun Myung Moons taler