Home/Fredsbudskapene/Verdien av tverrkulturelle velsignede ekteskap – 1/Verdien av tverrkulturelle velsignede ekteskap – 3
Verdien av tverrkulturelle velsignede ekteskap – 3 2016-08-05T02:02:04+00:00

Fredsbudskap 4

Oppgaven til en slektsmessias i Tidsalderen etter himmelrikets komme

Verdien av tverrkulturelle velsignede ekteskap – 3

Tiden er nå kommet for dere til å bli ett med hverandre som representanter for Foreningen av koreanske slekter som har bevart og vært lojale mot det koreanske folks ånd. Fra nå av har vi ingen tid å miste. Hvilken rolle spiller det vel om navnet ditt er Kim eller Pak? Finnes det noen grunn til at Kyeongsang-provinsen og Jeolla-provinsen ikke skal kunne bli ett med hverandre? Det Seoul-vennlige Forbundet av koreanere i Japan og den Pyongyang-vennlige Foreningen for koreanere i Japan har begge sine røtter i den samme koreanske halvøy. Hva med Sør- og Nord-Korea? Er ikke begge staters innbyggere alle brødre og søstre med en felles arvelinje? Akkurat nå må vi legge oss på minne at vi alle er etterkommere av «folket kledd i hvitt» (det koreanske folk), og at vårt eget kjøtt og blod er blitt utvalgt av Gud for vår tid.
Vårt endelige mål er å finne og opprette en nasjon og gjøre Guds vilje for å kunne leve et liv der vi står til tjeneste for Gud som vårt sentrum. Hva slags nasjon vil det bli? Det vil bli et ideelt globalt fredsrike. Det vil bli et rike som ligner på en sann familie der tre generasjoner lever harmonisk sammen og stoler på, respekterer og støtter hverandre og blir ett i kjærlighet. Kort sagt er det en nasjon der Gud styrer.
Hva mener vi da med uttrykket «Guds vilje»? Det betyr måten Gud vil vi skal leve på og et liv basert på Guds prinsipper. Vi her på jorden har fått direktiver om å dømme, med en autoritet basert på Guds sanne kjærlighet, denne onde verden som lider under listige og kalkulerende regimer. Vi er også blitt bedt om å opprette en ideell, fredelig verden med sann kjærlighet, en verden som ikke bare er frigjort, men som blir fullstendig fri, basert på rettferdighet og sannhet. Uansett er menneskeheten i ferd med å bli én stor familie. Moderne vitenskaps bemerkelsesverdige utvikling bidrar sterkt til å gjøre vår verden til en global landsby og global familie. Et skjønt ideelt fredsrike vil bli skapt her på jorden, der hvit og sort og Øst og Vest kommer sammen i harmoni som en stor familie.

Les videre