Home/Fredsbudskapene/Verdien av tverrkulturelle velsignede ekteskap – 1
Verdien av tverrkulturelle velsignede ekteskap – 1 2016-08-05T01:54:03+00:00

Fredsbudskap 4

Oppgaven til en slektsmessias i Tidsalderen etter himmelrikets komme

Verdien av tverrkulturelle velsignede ekteskap – 1

Dessuten er tverrkulturelle velsignede ekteskap den suverent beste måte å gjenoppreise menneskeheten på slik at alle blir Guds sønner og døtre ved å skifte arvelinje. Dette er den største gode gjerning man kan gjøre. Den skaper Guds arvelinje, som er av en helt ny dimensjon hevet over rasemessige, kulturelle, nasjonale og religiøse barrierer. Dermed har en ikke lenger noe med fiendeforhold å gjøre. En slik velsignelse er en hellig seremoni der vi skifter arvelinje og blir del av Guds arvelinje og blir gjenskapt gjennom De sanne foreldre, Fredskongen og -dronningen, som konkret manifesterer Gud og gjør det mulig for ham å utføre sitt gjenoppreisningsarbeid i verden i dag.

Kjære ledere som representerer foreningen av slekter, ta et øyeblikk til å tenke stille over om det er mulig å redde verden som vi er engasjert i, på noen annen måte fra krig og konflikter. Finnes det en sikrere måte enn å skape en global familie, der man ikke lenger hater hverandre, og som er basert på tverrkulturelle velsignede ekteskap mellom fiendeslekter, og hvis vi tar et skritt videre, mellom fiendeland?

Les videre