Home/Fredsbudskapene/Veien til fred – 1
Veien til fred – 1 2017-04-23T21:05:51+00:00

Fredsbudskap 1

Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal

Veien til fred gjennom Den hellige velsignelsesseremonien – 1

Ærede ledere! Vår trelldom under Satans arvelinje har ført til så mye lidelse opp gjennom historien. La oss nå modig stå frem og bryte våre bånd til Satan, og i stedet få «podekvist» fra De sanne foreldres arvelinje. Hvorfor skulle vi være så dumme at vi fortsetter å leve og dø som ville oliventrær? Et vilt oliventre, selv om det blir tusen år, vil bare fortsette å produsere frø som blir til flere ville oliventrær. Hvor finner vi veien som lar oss komme oss ut av denne onde sirkelen? Veien er Den hellige velsignelsen.

Den hellige velsignelsesseremonien gir oss nåden som det å få podekvist fra det sanne oliventre representerer. Denne seremonien ble opprettet av De sanne foreldre, som bringer Guds sanne arvelinje til menneskeheten. Når du først har skiftet arvelinje og blitt en del av Guds arvelinje, vil dine etterkommere helt naturlig tilhøre Guds arvelinje. Den hellige velsignelsen mottas i tre stadier: Gjenfødelse, oppstandelse og evig liv. Når du har fått Den hellige velsignelsen fra De sanne foreldre, kan du få rene, syndfrie etterkommere og bygge en idealfamilie.

Den beste måte å motta Den hellige velsignelsen på er sammen med en partner fra en annen rase, nasjonalitet eller religion. Dette kaller jeg et «tverrkulturelt ekteskap». Det er et viktig bidrag til den enorme oppgaven foran oss: å heve oss over rasemessige, kulturelle, etniske og religiøse barrierer og skape én stor menneskehetens familie. I Guds øyne er ikke hudfarge viktig. Gud står ikke bak de religiøse og kulturelle barrierer. De er rett og slett djevelens knep. Han har brukt dem for å kunne herske over menneskeheten som en falsk forelder i titusener av år.

Les videre