Vår oppgave – 2 2017-04-24T21:42:01+00:00

Fredsbudskap 1

Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal

Vår oppgave – 2

Jeg håper dere vil ta på dere en ny «rustning» av sann kjærlighet nå i denne nye tidsalderen og bli vise og modige aktivister i denne globale fredsstyrken, for menneskehetens fremtids skyld.

Jeg ber dere å «risse» denne advarsel fra Gud dypt inn i deres hjerter, og huske på at det ene og alene er gjennom Den hellige ekteskapsvelsignelsen som De sanne foreldre har opprettet, at vi kan arve Guds arvelinje og opprette en verden der Gud og menneske ikke bare blir befridd fra sin lidelse, men blir fullstendig fri. Den hellige ekteskapsvelsignelsen gjør det i tillegg mulig å opprette Guds idealfamilier og et ideelt globalt fredsrike.

Jeg ber dere gjøre deres beste, slik De sanne foreldre har gjort, for Universelt Fredsforbunds fremgang og suksess og for å skape Guds idealfamilier, ideelle nasjoner og et fredens rike. Jeg ber dere alle bli sanne «prinser» og «prinsesser», som kan stå til tjeneste for Gud, den evige fredskonge, som menneskehetens Sanne forelder, og leve sammen med ham. La oss leve opp til standarden satt av eksemplariske sønner og døtre,  patrioter, vise og hellige menn og kvinner og medlemmer av en familie av Guds hellige sønner og døtre. La oss skape et evig ideelt globalt fredsrike.

Måtte Gud velsigne dere, deres familier og deres land.

Takk for oppmerksomheten.

Les videre