//Vår oppgave – 1
Vår oppgave – 1 2017-04-24T21:27:26+00:00

Fredsbudskap 1

Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal

Vår oppgave – 1

Jeg gir dere et valg. Fullkommenhet er en umulighet i uvitenhet. Budskapet fra Gud, som jeg bringer til dere i dag, representerer både en velsignelse for og advarsel til denne generasjon. Jeg, dr Moon, vil vise vei og skape sanne familier, sanne samfunn, sanne nasjoner og en sann verden. Vil dere stå sammen med meg på min vei oppover og fremover, idet jeg stadig står sterkere ettersom Gud velsigner meg mer og mer? Eller vil dere heller forbli fanget bak de samme gamle barrierer, som alle er Satans verk: barrieren mellom din religion og andre religioner, barrieren mellom din kultur og andre kulturer, barrieren mellom ditt land og andre land, barrieren mellom din rase og andre raser? Vil dere tilbringe resten av deres liv på jorden i lidelse og sorg? Gud kaller dere til å bli vise ledere, som vil gjøre denne onde verden god og opprette en ny himmel og ny jord, en ny kultur og et ideelt fredsrike.

Universelt Fredsforbund, som ble til basert på vår felles innsats, representerer Guds seier, frukten av De sanne foreldres blod, svette og tårer, og det verden lenge har håpet på. I forhold til FN vil Universelt Fredsforbund ha rollen som et «abeltype FN» for å opprette himmelriket. Jeg ber dere prente det inn i deres hukommelse at Gud har gitt nettopp dere i oppgave å skape Guds substansielle «hjemland», den ideelle verden Gud planla da han skapte alt.

Tenk bare på den fredsbevarende rollen FN har hatt. Av og til trakk FN sine styrker ut selv om deres oppgave ikke var fullført. Koreakrigen er et godt eksempel. Midt oppe i min taleturné til 120 land i fjor, da Universelt Fredsforbund ble stiftet, erklærte jeg 20. oktober, mens jeg var i Ukraina, at vi må opprette et «fredspoliti» og et «fredskorps» for menneskehetens ve og vel og for dens fremtids skyld.

Disse to organisasjonene vil påta seg ansvaret for å verne om orden og fred i den nye verden. Menneskeheten er fortsatt fanget i splittelsen og egoismen som Tidsalderen før himmelrikets komme har etterlatt seg. Disse to organisasjonene vil føre an i arbeidet for å gi menneskeheten opplæring i sann kjærlighet i Tidsalderen etter himmelrikets komme. Hensikten med slik opplæring er å skape sanne individer, sanne familier, sanne nasjoner, en sann verden og et sant kosmos (som består av både den åndelige og fysiske verden).

Les videre