Home/Fredsbudskapene/Tre generasjoner lever harmonisk sammen – 1/Tre generasjoner lever harmonisk sammen – 4
Tre generasjoner lever harmonisk sammen – 4 2016-08-05T01:20:47+00:00

Fredsbudskap 3

De som virkelig tar eieransvar for å opprette et forent fredsrike i himmelen og på jorden

En familie der tre generasjoner lever i harmoni med hverandre – 4

Mine damer og herrer, oppgaven til De mongolske folks forbund er nå klar. Den går ut på å stå til tjeneste både for Universelt Fredsforbund, med rollen som «vertikal abel», og verdens religioner og nasjoner, med rollen som «horisontal abel», og selv, i «kain-posisjon», ta den ledende rolle i å opprette et globalt rike basert på fredsidealet her på jorden. Jeg håper dere også vil ta aktivt del i Beringstredstunnel-prosjektet, som nå blir lansert som et konstruksjonsprosjekt som Universelt Fredsforbund står bak. Når dette prosjektet blir fullført, vil menneskeheten bli én stor familie. Samtidig vil dagen rykke nærmere da en fredelig ideell verden blir opprettet, som synger lovsanger om den evige fred, og der det ikke er krig.

Jeg ber dere alle bli sanne «prinser» og «prinsesser», som kan stå til tjeneste for Gud, den evige fredskonge, som menneskehetens Sanne forelder, og leve sammen med ham. La oss gjenoppreise De mongolske folks forbund til å bli Den mongolske slekts forbund ved å fullføre skiftingen av arvelinje når våre ekteskap blir velsignet av De sanne foreldre. La oss prente nettopp dette, oppgaven som Gud har gitt dere alle, inn i vår hukommelse og virkelig ta eieransvar for opprettelsen av et rike med universell fred og enhet.

Jeg ber Gud å gi i overflod av sin nåde til dere, deres familier og land.

Takk for oppmerksomheten.