Home/Fredsbudskapene/Tre generasjoner lever harmonisk sammen – 1/Tre generasjoner lever harmonisk sammen – 3
Tre generasjoner lever harmonisk sammen – 3 2016-08-05T01:21:35+00:00

Fredsbudskap 3

De som virkelig tar eieransvar for å opprette et forent fredsrike i himmelen og på jorden

En familie der tre generasjoner lever i harmoni med hverandre – 3

Finnes det et eneste problem som ikke kan løses innen familien? Når foreldre og barn, mann og kone og eldre og yngre søsken setter et eksempel i å leve for hverandre, ville det da finnes utilgivelige feiltrinn? Hvilke sjanser ville det da være for forbrytelser? En verden styrt i samsvar med Guds lover og måten Gud vil vi lever på, er en helt naturlig verden og en ustoppelig verden basert på sannhet og vitenskapelige prinsipper. Det er en verden som er som midt på dagen da solen står i senit, da det ikke kastes skygge.

Ærede representanter for De mongolske folks forbund, vi bør alle ære dem for det og vise vår takknemlighet til Gud og De sanne foreldre for å ha gjort oss oppmerksomme på hvilken utrolig tidsalder i Guds frelsesarbeid vi lever i. Vi bør i all evighet takke og rose De sanne foreldre for å ha åpnet Tidsalderen etter himmelrikets komme, som det ikke har vært, eller kommer til å være, noen parallell til i historien, og for å ha gjort mulig tidsalderen da Gud og menneske ikke bare blir befridd fra det onde, men blir fullstendig fri. Akkurat som solen som kommer opp med et strålende lys på himmelen i øst, skinner lyset fra Guds velsignelse på hele verden i dag. Mørkets teppe, som har dekket jorden i tusener, ja titusener, av år, blir endelig løftet bort. Guds vilje har allerede slått rot i deres hjerter. Dette er en vei som det uunngåelig er vår skjebne å gå. Stå modig opp og rop ut: «De som ønsker å gi sitt liv, skal leve, men de som ønsker å bevare sitt liv, skal dø!»

Les videre