Home/Fredsbudskapene/Tre generasjoner lever harmonisk sammen – 1/Tre generasjoner lever harmonisk sammen – 2
Tre generasjoner lever harmonisk sammen – 2 2016-08-05T01:18:02+00:00

Fredsbudskap 3

De som virkelig tar eieransvar for å opprette et forent fredsrike i himmelen og på jorden

En familie der tre generasjoner lever i harmoni med hverandre – 2

Det er fra én familie det begynner en bevegelse for å skape samfunn basert på en fredelig sameksistens med velstand og rettferdighet for alle ved å gjøre menneskeheten til én stor familie og sammen bryte ned barrierene i våre sinn, og til og med bli kvitt grensene mellom nasjoner. Vi må derfor legge oss på minne at Gud kaller oss til å først finne ut hvordan og så skape sanne familier og på den måten bidra til å opprette et rike med universell fred.

Dere må skape familier som Gud vil savne og lengte tilbake til, skulle han «ta seg en tur ut». Dere må forberede familier som Gud kan komme på besøk til like uproblematisk som når foreldre besøker sine voksne barns hjem. Det er nettopp dét det vil si å leve et liv der vi står til tjeneste for og støtter Gud. For en slik familie blir Gud vertikalt sett den som leder oss gjennom vår samvittighet. Når du følger Guds vertikale ledelse, inntar ditt sinn en posisjon der det vertikalt sett blir det som leder deg selv og etter hvert gjør kropp og sinn forent.

Det er i slike familier vi fullkomment opplever hjertets fire verdener, eller kjærlighetens fire verdener, dvs foreldrekjærlighet, ekteskapelig kjærlighet, søskenkjærlighet og barns kjærlighet. I slike familier kan oppe og nede, foran og bak, høyre og venstre bli knyttet sammen og bli ett. Dermed kommer en varig sfærisk bevegelse i gang.

Hvis verden var full av slike sanne familier, ville den bli styrt i samsvar med Guds lover og måten Gud vil vi lever på. Det ville ikke vært behov for jurister, statsadvokater og selv dommere. La oss ta noen øyeblikk til å tenke over hvem det er som best vet om våre gode og dårlige sider. Det er våre besteforeldre, våre foreldre, vår ektemann, vår kone og våre barn.

Les videre