Tre generasjoner – 2 2017-04-25T23:29:58+00:00

Fredsbudskap 2

Guds ideelle mønsterfamilie og -nasjon og Fredsriket

En familie der tre generasjoner lever i harmoni med hverandre – 2

På den måten skulle tre generasjoner – besteforeldre, foreldre og barnebarn – leve sammen som én familie og stå til tjeneste for og støtte den evige Gud. Dere må forstå at å finne frem til og opprette slike himmelrike-familier er ansvaret til slektsmessiaser og oppgaven til fredsambassadører. Samtidig er det hva Gud inderlig ønsker skal skje. Dere må skape familier som Gud vil savne og lengte tilbake til, skulle han «ta seg en tur ut». Dere må forberede familier som Gud kan komme på besøk til like uproblematisk som når foreldre besøker sine voksne barns hjem. Det er nettopp dét det vil si å leve et liv der vi står til tjeneste for og støtter Gud. For en slik familie blir Gud vertikalt sett den som leder oss gjennom vår samvittighet. Når du følger Guds vertikale ledelse, inntar ditt sinn en posisjon der det vertikalt sett blir det som leder deg selv og etter hvert gjør kropp og sinn forent.

Det er i slike familier vi fullkomment opplever hjertets fire verdener, eller kjærlighetens fire verdener, dvs. foreldrekjærlighet, ekteskapelig kjærlighet, søskenkjærlighet og barns kjærlighet. I slike familier kan oppe og nede, foran og bak, høyre og venstre bli knyttet sammen og bli ett. Dermed kommer en varig sfærisk bevegelse i gang. Dette blir Guds evige modell på en idealfamilie og nasjon og et fredsrike.

Les videre