//Tre generasjoner – 1
Tre generasjoner – 1 2017-04-25T23:23:31+00:00

Fredsbudskap 2

Guds ideelle mønsterfamilie og -nasjon og Fredsriket

En familie der tre generasjoner lever i harmoni med hverandre – 1

Når dere prøver å finne slike tapte opprinnelige familier, må dere ta utgangspunkt i at Adam skulle ha nådd fullkommenhet, Jesus nådde det, og også han som representerer Gjenkomstens Herre, gjorde det. Gud vil slå seg ned i en slik familie. Den vil bli en familie der tre generasjoner – besteforeldre, foreldre og barn – lever i harmoni med hverandre. Dere må leve et liv der dere står til tjeneste og viser omsorg for bestefaren, som den som representerer deres røtter, forfedrene tilbake gjennom historien. I familien finner vi mønsteret på hvordan man lever harmonisk sammen. Et hjem der foreldre og barn elsker og respekterer hverandre, der mann og kone stoler på og elsker hverandre, der søsken har tillit til og støtter hverandre, og der alle lever sammen som én, er hva vi legger i uttrykket «en ideell mønsterfamilie».

Det betyr at dere må skape sanne familier, der en stamme av sann kjærlighet blir til og vokser fra roten av sann kjærlighet og produserer frukt av sann kjærlighet. I en slik familie er de historiske røtter levende, samtidig som den lar himmelrikets røtter spre seg. Det er i slike familier himmelriket på jorden slår rot. Gud blir også vår evige konge når han får røtter i slike familier. Det er besteforeldrene, foreldrene og barnebarna som representerer henholdsvis fortidens røtter, nåtidens røtter og fremtidens røtter. Fortidens røtter representerer den åndelige verden. Nåtidens røtter er som «kongelige slott» som representerer verden i dag. Fremtidens røtter gjør barnebarna til prinser og prinsesser og bygger «fredsslottet» som representerer de to verdener kosmos består av, den åndelige og den fysiske.

Les videre