Home/Fredsbudskapene/Resultatene av menneskets fall – 1/Resultatene av menneskets fall – 3
Resultatene av menneskets fall – 3 2016-08-04T23:31:03+00:00

Fredsbudskap 3

De som virkelig tar eieransvar for å opprette et forent fredsrike i himmelen og på jorden

Resultatene av menneskets fall – 3

Men livet til dr. Moon, som har i oppgave å fullføre oppgaven å være Sann forelder, har vært preget av stor frustrasjon på grunn av ubeskrivelige strabaser og forfølgelse. Den tredje Adam, Den sanne forelder, må gjenoppreise, basert på godtgjørelse, og fullføre alt det som ikke lyktes for den første og andre Adam. Det er De sanne foreldres oppgave å ikke bare fullføre oppgaven til Frelseren, Messias og Gjenkomstens Herre, men selvsagt også oppgaven til alle de ledende skikkelser de forskjellige religioner er basert på.

Med likhetstrekk til Guds skapelse av universet, der det ikke var rom for den minste feil, har dr. Moons arbeid dreid seg om det enorme arbeidet som gjenskapelsen av menneskeheten utgjør. Det har vært en ensom vei der han ikke kunne rådslå seg med et eneste menneske. Det har vært en tornefull ørkenvandring som han måtte gå helt alene. Selv Gud kunne ikke ta seg av ham. Mang en gang svevde han mellom liv og død og kastet opp blod. Likevel, for å holde sitt løfte til Gud måtte han komme seg på føttene igjen, som en fugl Føniks. Seks ganger i sitt liv måtte dr. Moon gjennomgå et strabasiøst fengselsopphold, selv om han var uskyldig: For i ung alder, mens han studerte i Japan, å være med i en undergrunnsbevegelse som kjempet for koreansk uavhengighet fra Japan. For å spre Guds ord under det kommunistiske regime i Pyongyang rett etter frigjørelsen fra Japan og også under Syng Man Rhee-administrasjonen etter at Sør-Korea var blitt et fritt land, og til og med i USA, som skryter av å være det land i verden som står for demokrati. Hvem i all verden kan forstå dr. Moons begivenhetsrike liv? Han har levd et miserabelt liv, men har bitt tennene sammen for den triste Guds skyld og for å gi frelse til den falne menneskeheten, som lider i «dødens» verden. Selv nå, hvis noen skulle titte inn i hjertet mitt og med et eneste ord uttrykke sin medfølelse, ville tårene mine komme fossende.

Les videre