Home/Fredsbudskapene/Resultatene av menneskets fall – 1/Resultatene av menneskets fall – 2
Resultatene av menneskets fall – 2 2016-08-04T23:20:06+00:00

Fredsbudskap 3

De som virkelig tar eieransvar for å opprette et forent fredsrike i himmelen og på jorden

Resultatene av menneskets fall – 2

Hvorfor da forsøker vi å kvalifisere oss som mennesker som tar eieransvar for sitt kjønnsorgan? Det er fordi vi da blir kvalifisert til å motta Guds kjærlighet. Han er den som gir oss tre viktige former for kjærlighet. Som den som tar eieransvar for kosmos, dvs. den fysiske og åndelige verden, er Gud vår læremester i sann kjærlighet, den som tar eieransvar for sann kjærlighet og den sanne kjærlighets forelder. Det er nettopp dette som er den autentiske «læren om de tre lederskikkelser». Alt jeg lærer dere her, alle disse sannheter, kan utledes av livet til en sann mønsterfamilie. Når dette utvides og anvendes på samfunn, nasjon, verden og hele kosmos (den åndelige og fysiske verden), vil disse bli forandret og bli et fredens rike basert på ideelle mønsterfamilier.

Men på grunn av syndefallet mistet den første Adam den opprinnelige sanne arvelinje. Dermed mislyktes han i å skape et ektepar og en familie som var slik de opprinnelig skulle ha vært. Adam som skulle ha blitt en sann læremester, sann forelder og sann konge, ble del av Satans arvelinje og ble degradert til en falsk læremester, falsk forelder og falsk konge.

Vi forstår da at også hensikten med Jesu komme til vår jord ikke var noe annet enn dette. Hvis Jesus, som kom som den andre Adam, ikke hadde mistet livet på korset, ville han, som en som tilhører Guds arvelinje, uten noe forhold til syndefallet, ha gjenoppreist den første Adams feiltrinn. Som menneskehetens Frelser ville han ha opprettet en sann familie og skapt himmelriket her på jorden, dvs. menneskeslektens opprinnelige hjemland, et fredsrike og ideell verden. Men disiplene, lederne av jødedommen og lederne av den jødiske stat kunne ikke forstå hvem Jesus var. Deres mangel på tro gjorde at Jesus endte sitt liv slik han gjorde, som en tragisk skikkelse, anklaget på falskt grunnlag. Har noen noensinne forstått det dypt frustrerte hjertet til Jesus, som måtte dø i altfor ung alder, barnløs? Selv etter 2000 år med kristen historie har det noensinne vært en eneste troende som kunne forestille seg den triste og ensomme situasjonen til den virkelige Jesus? Han forlot denne verden plutselig og etterlot seg bare et løfte om Gjenkomsten. Selv om Jesus sin fysiske kropp er blitt til jord for lenge siden, er planen Gud ville realisere gjennom Jesus, endelig nå i ferd med å bli fullført, i historiens «siste dager», gjennom De sanne foreldre, som er blitt utvalgt av Gud og har manifestert seg her på jorden.

Les videre