Home/Fredsbudskapene/Resultatene av menneskets fall – 1
Resultatene av menneskets fall – 1 2016-08-04T23:15:00+00:00

Fredsbudskap 3

De som virkelig tar eieransvar for å opprette et forent fredsrike i himmelen og på jorden

Resultatene av menneskets fall – 1

Vi har sett at selve roten til alle disse problemene er at de første to mennesker, Adam og Eva, falt. De befant seg på vekststadiets fullførelsesnivå da de falt fordi de ble fristet av Satan til å ha sex før tiden var inne til det. På den måten besto syndefallet i et forbudt seksuelt forhold mellom mann og kvinne. Derfor har vi mennesker i titusener av år hele tiden begått slike motbydelige grusomheter, handlinger som representerer opprør mot Gud, som om spiker ble slått inn i hans hjerte. Selv etter alle disse årene har ikke menneskeheten vært i stand til å rive seg løs fra den falne arvelinjens verden.

Mine damer og herrer, en mann eller en kvinne er bare «et halvt menneske». Gud skapte oss slik. Derfor byttet han om på hvem våre kjønnsorganer tilhører. Konas kjønnsorgan tilhører mannen, mens mannens tilhører kona. Bare når et ektepar lever basert på å gi kjærlighet til hverandre, kan begge bli den ens partner rettmessig tilhører. Alle, uansett hvem de er, kan med andre ord bli et komplett menneske – og ikke bare et «halvt» – når de kvalifiserer seg gjennom ekteskap til å bli mennesker en partner rettmessig kan tilhøre.

Menneskets kjønnsorgan er i høyeste grad et hellig sted. Det er som et slott i vårt liv, der livets sæd blir plantet. Det er som et kjærlighetsslott, der kjærlighetens blomster gir fra seg sine dufter. Det er som et slott for vår arvelinje, og som produserer fruktene av arvelinjen. Basert på et absolutt kjønnsorgan blir en absolutt arvelinje, absolutt kjærlighet og et absolutt liv til. Da utvikler det seg en absolutt harmoni, absolutt enhet, absolutt frigjørelse og absolutt «hviledag».

Les videre