Hvordan Gud led – 3 2017-04-23T20:58:51+00:00

Fredsbudskap 1

Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal

Hvordan Gud led mens han søkte etter Sanne foreldre – 3

Hvem kan løse opp denne eldgamle knuten mellom Kain og Abel? Den er blitt hardere gjennom tusener av år og blir stadig mer innfløkt. Tror dere FN kan klare å løse den opp? Ved sin grunnleggelse ble FN proklamert som en fredsbevegelse. I 60 år har FN viet seg til denne oppgaven. Likevel ligger verdensfred fortsatt fjernt unna. Fred mellom nasjoner forblir en umulighet når de som har fått i oppgave å skape en slik fred, ikke selv har løst «kain-abel»-forholdet mellom sitt eget sinn og sin egen kropp. Derfor er tiden kommet for å lansere et «abel-type FN», som vil handle i samsvar med Guds vilje.

Gud har lengselsfullt ventet på at noen ville komme med løsningen på alt det tragiske, men ingen slik person dukket opp her på jorden. Gud ventet og ventet, mens han lette etter en person som ville påta seg rollen som Sann forelder. Hvis noen hadde stått frem, er jeg sikker på at Gud ville ha vist seg i hans drømmer, bærende på solen og månen, og sendt lyn og torden fra himmelen som uttrykk for sin ekstatiske glede.

I den forstand er det miraklet over alle mirakler at en mann for første gang i historien har lykkes i å etablere Adams posisjon og blitt en mester i sann kjærlighet og blitt utvalgt av Gud til å være menneskehetens Sanne forelder. Det er en helt utrolig kjensgjerning at hans tid her på jorden sammenfaller med deres, og at dere og han puster inn samme luft. Jeg lyktes fullt ut i min oppgave som den horisontale Sanne forelder, som er kommet for å frelse den falne menneskeheten. På det grunnlaget dedikerte jeg «Seremonien da Gud ble kronet til konge» til Gud, 13. januar 2001. Basert på den seremonien ikke bare befridde jeg Gud fra sin lidelse, men gjorde ham fullstendig fri. Gud er den vertikale Sanne forelder, som har tatt på seg ansvaret for alt det enorme gjenoppreisningsarbeidet. I hele menneskehetens historie er dette den høyeste og største velsignelse som menneskeheten noensinne har mottatt. Denne seieren var absolutt, unik, uforanderlig og evig. Basert på denne absolutte seier i Guds enorme gjenoppreisningsarbeid er Gud blitt fullstendig befridd, både i kropp og sinn!

Les videre