Hvordan Gud led – 2 2017-04-23T20:42:33+00:00

Fredsbudskap 1

Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal

Hvordan Gud led mens han søkte etter Sanne foreldre – 2

Hvem kan fatte hvor tungt av sorg og smerte Guds hjerte er? Gud mistet sin arvelinje, sine barn og ble tvunget til å gi fra seg til Satan retten til å eie nasjonene og hele verden. Det var kun én måte å gjenvinne arvelinjen på og retten til å eie verden. Det var å oppnå Satans overgivelse på en naturlig måte, å få Satan til å gi seg helt frivillig. Hva er hemmeligheten bak en slik bragd? Det lar seg bare gjøre ved hjelp av kraften fra sann kjærlighet, når vi elsker våre fiender mer enn våre egne barn.

Har det noensinne vært en tid da Gud, som vår sanne Far og sanne Mor, kunne glede seg sammen med oss mennesker og nyte de naturlige bånd mellom foreldre og barn? Har Gud kunnet nyte ett eneste skikkelig år sammen med sine barn og virkelig følt at alt han skapte var godt? Svaret er nei. Gud har ikke kunnet føle en slik glede en eneste time. Og har noen vært i stand til å trøste Gud i hans smerte? Nei, for ingen har forstått årsaken til denne enorme kløft mellom Gud og menneskeheten. Ingen har visst hvorfor Gud og menneskeheten befinner seg i en slik tragisk situasjon.

Den bibelske beretning om Kain og Abel viser oss hvordan menneskets konflikter begynte allerede i Adams familie. Denne beretningen gir oss selve arketypen på menneskehetens endeløse stridigheter, kriger og konflikter opp gjennom historien. Vi finner konflikter på mange forskjellige nivåer, fra striden mellom sinn og kropp innen hvert individ til kriger mellom nasjoner, ja selv den verdensomspennende konflikt mellom materialisme og teisme.

Ekstrem selvisk individualisme truer vår velstand selv i dag. Vi holder de unge for å være menneskehetens håp. De representerer en lovende fremtid, men narkotika og fri sex gjør dem til slaver. Utviklede land ser ut til å tro at materielle goder er alt som teller. De ivaretar bare sine egne interesser, og ignorerer lidelsen til titusener av mennesker som dør av sult hver dag.

Les videre