Home/Fredsbudskapene/Himmelriket begynner fra familien – 1/Himmelriket begynner fra familien – 2
Himmelriket begynner fra familien – 2 2016-08-30T16:39:26+00:00

Fredsbudskap 3

De som virkelig tar eieransvar for å opprette et forent fredsrike i himmelen og på jorden

Himmelriket begynner fra familien – 2

Himmelriket må først bli opprettet her på jorden. Det vil si at himmelriket i den materielle verden er en forutsetning for at det blir opprettet i den åndelige verden. Himmelriket er derfor ikke en verden i det ytre rom, ute av syne for oss på den andre siden av galaksen. Det er heller ikke et fantasiprodukt som bare eksisterer i menneskets hjerne. Himmelriket dreier seg om et konkret himlenes rike her på jorden og kan bare bli skapt når dere lever basert på sann kjærlighet. Når dere forlater den fysiske verden på et slikt grunnlag, vil dere automatisk gå til et konkret himmelrike i den åndelige verden. Det vil si at når dere har levd i himlenes rike her på jorden, kan dere også gjøre det i den evige verden.

Bare frukt som har modnet tilfredsstillende på treet, blir klassifisert på lager som et førsteklasses produkt. Nettopp derfor må dere ikke leve med kurs for helvete, spist av insekter mens dere vokser på «treet». Dere må aldri glemme at det er dere selv som avgjør, alt etter hva slags liv dere lever her på jorden, om dere havner i himmelriket eller i helvete.

Les videre