Home/Fredsbudskapene/Himmelriket begynner fra familien – 1
Himmelriket begynner fra familien – 1 2016-08-30T16:31:59+00:00

Fredsbudskap 3

De som virkelig tar eieransvar for å opprette et forent fredsrike i himmelen og på jorden

Himmelriket begynner fra familien – 1

Mine damer og herrer, nå er imidlertid den syndige, onde tidsalderen med gjenoppreisning ved å gjøre ting godt igjen, dvs. Tidsalderen før himmelrikets komme, i ferd med å gå over i historien. Vi er i ferd med å gå inn i en lovlydig tidsalder, styrt av Guds lover, dvs. Tidsalderen etter himmelrikets komme. Dere lever nå i en nådens tidsalder, der dere, etter at dere har fått deres ekteskap velsignet av De sanne foreldre og fullstendig har skiftet arvelinje, kan begynne å leve et liv som er som midt på dagen da solen står i senit, da det ikke kastes skygge. Lever dere et slikt liv, kan dere nå automatisk gå inn i himmelriket. Hvis dere først oppretter sanne familier her på jorden og lever et liv verdig himmelriket, da vil deres liv, når dere dør, bli knyttet til himmelriket i den evige verden. Da kan dere nyte det evige livet.

Derfor må dere innen rammen av familien stå til tjeneste for Gud som den aller høyeste Forelder. Dere må alle bli hans/hennes barn og danne foreldre-barn-forhold med ham/henne, og som utvikler seg til fullkommenhet gjennom et liv der man lever sammen og deler livets gleder sammen i et nært slektsforhold. Det vil si at dere må opprette en sfære med gjensidige forhold basert på sann kjærlighet og leve i en slik sfære.

Hvem blir da universets beste bestefar? Menneskehetens første forfedre, Adam og Eva, kalte Gud Far. Skulle da deres barn ha kalt ham Bestefar? Også de skulle ha kalt ham Far. Hvorfor må det være slik? Fra Gud, det vertikale senter, sitt synspunkt er alle som han har et kjærlighetsforhold til, like verdifulle. De Gud har et kjærlighetsforhold til, og som blir til når Guds kjærlighet blir spredt og mangfoldiggjort horisontalt, har selvsagt samme verdi, uansett hvem de måtte være og hvor og når de lever. Det vil si at kjærlighet som er blitt fullkommen, alltid har samme verdi.

Les videre