///Hensikten med ekteskapet – 2
Hensikten med ekteskapet – 2 2017-04-25T23:49:03+00:00

Fredsbudskap 2

Guds ideelle mønsterfamilie og -nasjon og Fredsriket

Hensikten med ekteskapet – 2

Dr. Moon, som er blitt anerkjent av Gud, er kommet som menneskehetens Sanne forelder og alles fredskonge. Han vil garantert holde sitt løfte til Gud. Han skaper uten tvil en blomstrende tidsalder her på jorden, tidsalderen for et fredens rike og ideell verden. Jeg ber dere derfor huske på at det er nettopp alle dere som er samlet her i dag, som har de ledende roller for å opprette et evig fredens rike og ideell verden på vår jord og stå til tjeneste for og støtte Fredskongen og -dronningen, De sanne foreldre.

La oss under banneret til et «abel-type FN» feie bort verdens vanvidd og ondskap. La oss være stolte av å bli Universelt Fredsforbunds «fredspoliti» og «fredskorps» for fredsriket og beskytte de velsignede familier overalt i verden. La oss oppfylle vår rolle som en «vaktstyrke» som beskytter vår velsignede Jord, planeten vi lever på.

Jeg ber om at Guds nåde og velsignelse kan komme til dere i overflod, alle dere ledere som har løftet denne historiske begivenheten opp på et høyere nivå.

Jeg ber dere gjøre deres beste, slik De sanne foreldre har gjort, for Universelt Fredsforbunds utvikling og suksess og for å skape Guds idealfamilier, ideelle nasjoner og fredsrike.

Jeg ber dere bli sanne «prinser» og «prinsesser», som støtter og tjener Gud som Den sanne forelder, han som er Fredskongen for myriader av mennesker. La oss oppnå standarden til en sann eksemplarisk sønn eller datter, «patriot», hellig person og medlem av en familie av Guds hellige sønner og døtre og skape et evig fredsrike.

Måtte Gud velsigne dere, deres familier og deres land rikelig!

Takk for oppmerksomheten.

Les videre