//Hensikten med ekteskapet – 1
Hensikten med ekteskapet – 1 2017-04-25T23:41:16+00:00

Fredsbudskap 2

Guds ideelle mønsterfamilie og -nasjon og Fredsriket

Hensikten med ekteskapet – 1

Mine damer og herrer, hvorfor må vi gifte oss? Det er for at vi mennesker igjen skal bli kvalifiserte til å ta eieransvar. En mann eller en kvinne er bare «et halvt menneske». Gud skapte oss slik. Derfor byttet han om på hvem våre kjønnsorganer tilhører. Konas kjønnsorgan tilhører mannen, mens mannens tilhører kona. Bare når et ektepar lever basert på å gi kjærlighet til hverandre, kan begge bli den ens partner rettmessig tilhører. Vi gifter oss for å kvalifisere oss til å bli mennesker en partner kan tilhøre.

Hva er det da vi vil oppnå ved å strebe etter å bli kvalifisert til posisjonen der et annet menneske tilhører deg fullt og helt? Det er å kunne erobre Guds kjærlighet. Det blir nemlig mulig i en slik posisjon. Gud vil oppfylle tre store kjærlighetsroller. Som eier av universet er han læremester i sann kjærlighet, eier av sann kjærlighet og forelder basert på sann kjærlighet. Dette er den autentiske «lære om tre viktige lederskikkelser (‘handlingssubjekter’ [1], initiativtakere)». Denne læren og disse sannhetene stammer fra livet til sanne mønsterfamilier. Hvis vi anvender denne læren på samfunn, nasjon, verden og hele kosmos (den fysiske og åndelige verden), blir disse forandret til å bli et fredens rike preget av ideelle mønsterfamilier.

Ærede ledere, dere lever i den historisk sett mest velsignede og dyrebare tid. Jeg erklærer beynnelsen på en ny himmel og jord, Tidsalderen etter himmelrikets komme, som flere hundre milliarder av deres forfedre som er kommet og gått opp gjennom historien, og som nå er i den åndelige verden, har lengtet etter. Dette er tidsalderen for et fredens rike og en ideell verden. Ikke bare grunnleggerne av de fire store verdensreligioner, men også flere hundre milliarder gode forfedre, er kommet ned til jorden for å lose dere trygt på veien Gud har vist. Da passer det bra at tiden da den urimelige og korrupte verden forårsaker stor ødeleggelse og lar de onde leve bedre enn andre, er i ferd med å gå over i historien.

Fotnote 1:

I dr. Moons lære blir uttrykket «handlingssubjekt» brukt i betydningen «den person, det vesen, det element, den enhet eller ting som hovedsakelig har en initierende, retningsgivende, styrende, aktiv eller sentral funksjon (rolle) i et forhold». Det finnes selvsagt mange forskjellige slags forhold i et så mangfoldig univers. Som nevnt i fotnote 11, finnes det forhold der handlingssubjekt-posisjonen er midlertidig og forhold der den er permanent. For en mer detaljert forklaring anbefales å lese Essentials of Unification Thought, skrevet av dr. Sang Hun Lee, utgitt av Unification Thought Institute, Tokyo, Japan, 1992, s 51-57.

Les videre