Guds skapelsesideal – 2 2017-04-24T23:08:27+00:00

Fredsbudskap 2

Guds ideelle mønsterfamilie og -nasjon og Fredsriket

Guds skapelsesideal – 2

Gud skapte med andre ord vår verden for å oppleve gleden fra å se oss mennesker og alt det andre i skaperverket bli skjønt forent basert på Guds kjærlighet og produsere en kjærlighetsverden full av fred og glede. På et slikt grunnlag er vi mennesker ment å danne sanne ekteskap basert på Guds kjærlighet og skape familier, slekter, folk, nasjoner og en verden preget av sann kjærlighet. Det var for å oppleve gleden fra å se alt dét at Gud skapte universet.

Derfor trenger Gud absolutt oss mennesker for å realisere sitt kjærlighetsideal. Dermed blir det lettere å forstå begrepet som går ut på at det som gir noe absolutt verdi, er at man har et absolutt forhold til det. Gud skapte mennesket for at han, vår himmelske Far, og vi, hans barn, skulle ha dannet en vertikal akse. Hvis denne aksen var blitt solid, dvs. hvis et forhold mellom Gud og menneske var blitt opprettet der de ble ett basert på sann kjærlighet, ville de ha blitt fullstendig uatskillelige. Ikke noen kraft i universet ville ha kunnet rive dette forholdet i stykker. Hvordan kan en som har vært knyttet til Guds opprinnelige kjærlighet og har opplevd den, kunne gå bort fra den?

Når det blir vår, våkner biene fra sin lange vinterdvale og får smaken på fersk nektar. Forsøk med en pinsett å dra i bakkroppen på en slik bie mens den er fullstendig oppslukt av å suge til seg nektar. Du vil se at den selv uten haleparti ikke fjerner munnen fra nektaren. Hva med dere? Når du først får smaken på Guds rene, sanne kjærlighet, men så kommer bort fra den, vil du ønske å komme tilbake og få et fast forhold til den. Dette viser at kraften fra den vertikale sanne kjærlighet som knytter oss til Gud, er sterkere enn selv livskraften.

Les videre