Home/Fredsbudskapene/Guds skapelsesideal – 1
Guds skapelsesideal – 1 2017-04-24T23:02:16+00:00

Fredsbudskap 2

Guds ideelle mønsterfamilie og -nasjon og Fredsriket

Guds skapelsesideal – 1

Hva kan da idealet ha vært som Gud håpet å realisere ved å skape mennesket? Det var nettopp å opprette grunnlaget med fire posisjoner. Det vi kaller grunnlaget med fire posisjoner, innebærer at Gud blir sentrum i Adams og Evas liv. De blir så fullstendig ett med Gud at de ikke blir i stand til å rive seg løs fra hans kjærlighetsverden selv om de måtte ønske det. Med grunnlaget med fire posisjoner forstår vi med andre ord et grunnlag på familieplan med Gud som sentrum, opprettet når de forskjellige posisjonene ikke bare blir ett med hverandre, men også med Gud, og når de blir et ideelt ektepar som setter til verden ideelle barn. Når på den måten grunnlaget med fire posisjoner på familieplan blir fullstendig realisert, blir en slik familie nettopp den slags idealfamilie som Gud ønsket seg da han skapte.

Som regel er nå engang det vi kaller en familie, en enhet som blir opprettet når foreldre og barn og mann og kone blir ett. Sentrum i denne enheten må være Guds kjærlighet. Her representerer mann og kone henholdsvis himmel og jord. Selv om mann og kone er to individer, symboliserer deres enhet på det horisontale plan at himmel og jord blir forent. Når mann og kone blir ett basert på Guds kjærlighet, betyr det at veien til en universell enhet åpnes opp.

Mine damer og herrer, Gud skapte egentlig universet for å kunne oppleve glede. Selv det absolutte vesen, Gud, kunne ikke føle glede alene. Derfor trengte han en partner han kunne gi kjærlighet til og motta kjærlighet fra. Glede er ikke noe vi kan lære oss, men noe vi føler gjennom en responderende partner.

Les videre