Guds idealfamilie – 2 2017-04-23T19:18:07+00:00

Fredsbudskap 1

Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal

Guds idealfamilie – 2

Selv om Gud er Det absolutte vesen, kan han ikke være lykkelig alene. Adjektiver som «god» og «lykkelig» kan ikke brukes for å beskrive en som lever i isolasjon. De kan kun brukes når en person har et solid gjensidig forhold til noen. Tenk bare på en profesjonell sangerinne som er havnet alene på en øde øy. Hun kan fortsatt synge med sin beste stemme, men uten noen til å høre på henne, vil hun da ha glede av sangen? På samme måte trenger selv den selveksisterende Gud absolutt en kjærlighetspartner han kan ha et gjensidig forhold til, for å oppleve glede og være lykkelig.

Neste spørsmål blir da hvordan vi skal leve våre liv for å bli Guds partnere og ha et gjensidig forhold til ham og på den måten gi ham glede. Hvordan skal vi med andre ord leve for å bli Guds barn, som Gud gladelig kaller «min sønn» eller «min datter», dvs mennesker som manifesterer en guddommelighet lik Guds egen? Hvordan kan vi bli Guds partnere, som i partnerskap med ham fullfører skapelsesarbeidet og arver hele skapelsesverket? Mitt svar er at vi må gjøre slik Gud gjorde da han begynte sin skapelsesprosess. Da etablerte Gud prinsippet «å leve for andre». Selve kjerneprinsippet Gud opprettet var å praktisere sann kjærlighet. Fra det punktet begynte han å skape.

For å bli Guds barn er derfor vårt viktigste ansvar å bli lik ham. Vi må av den grunn bli levende uttrykk for sann kjærlighet. Veien dit begynner ved å leve som et eksemplarisk barn, som virkelig elsker og tjener sine foreldre. Neste skritt er å bli en patriot som er lojal mot og elsker sitt land og folk. Deretter må vi bli vise og hellige menn og kvinner og til slutt Guds hellige sønner og døtre. Når vi når det stadiet, kan vi selv føle de innerste følelser i Guds hjerte og gjøre slutt på sorgen han har opplevd i titusener av år, helt siden Adam og Eva falt.

Gud er allmektig. Det var ikke på grunn av hans feil eller manglende evne at han har vært som i fengsel, i dyp smerte, og har måttet holde ut en enorm lidelse, i det skjulte, bak historiens kulisser. Fordi gjenoppreisningsprinsippene, som Gud ikke har vært fri til å åpenbare til oss før, tillot det, ventet han tålmodig helt til Adam og Evas posisjoner, som gikk tapt ved syndefallet, skulle bli gjenopprettet da den fullkomne «andre Adam» sto frem. Selv om Gud er allmektig, kommer han ikke til å sette til side de evige lover og prinsipper, som han selv etablerte.

Les videre