Home/Fredsbudskapene/Guds idealfamilie – 1
Guds idealfamilie – 1 2017-04-23T19:07:36+00:00

Fredsbudskap 1

Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal

Guds idealfamilie – 1

Ærede internasjonale ledere, hva tror dere er Guds egentlige hensikt med å skape mennesket? Sagt på en enkel måte er det å oppleve gleden fra å ha et forhold til idealfamilier fylt med sann kjærlighet. Hvordan ser da en idealfamilie ut? For det første blir hver enkelt person i familien en mester i sann kjærlighet. Da Gud først skapte oss mennesker, skapte han Adam til å representere alle menn og Eva til å representere alle kvinner med det mål for øye at de begge skulle bli mestre i sann kjærlighet. Raskeste måte de kunne utvikle en personlighet preget av sann kjærlighet på, var ved å bygge et solid foreldre-barn-forhold til Gud, slik at de kunne tjene og vise omsorg for Gud som sin Far. De skulle ha fulgt en vei der de levde som én familie sammen med Gud.

Jeg inviterer dere til å gå inn i en mystisk tilstand og spørre Gud i bønn: «Hva er universets sentrum?» Jeg er helt sikker på at svaret dere vil få er: «Foreldre-barn-forholdet». Ingenting er viktigere eller mer verdifullt enn foreldre-barn-forholdet. Grunnen er at dette forholdet karakteriserer det fundamentale forholdet mellom Skaperen, Gud, og mennesket.

Hva karakteriserer så foreldre-barn-forholdet? Tre ting definerer dette forholdet: kjærlighet, liv og arvelinje. Sann kjærlighet fra Sanne foreldre er en forutsetning for sant liv. Motivert av sin absolutte kjærlighet skapte Gud oss mennesker for at vi skulle bli hans kjærlighetspartnere. Dette forholdet danner en akse, som består av kjærlighet, og som knytter Gud, vår Far, til oss mennesker som hans sønner og døtre.

Finnes det noe mer verdifullt eller høyere enn å være Guds sønn eller datter? Hvis det fantes noe høyere, ville mennesket garantert ønske å oppnå det. Men det finnes ikke noe høyere! Da den allvitende og allmektige Gud skapte Adam og Eva, tror dere at han i all hemmelighet reserverte den høyeste posisjon for seg selv, og kun skapte Adam og Eva som det nestbeste etter seg selv? Vi kan ikke forestille oss at Gud ville gjøre det mot sine barn, mot sine partnere, som han skulle dele sin absolutte kjærlighet med.

Vår evige Sanne forelder, Gud, investerte seg 100% i skapelsen av mennesket og ga oss privilegiet å ha en status likeverdig med hans egen, å ta del i hans arbeid som likeverdige partnere, leve med ham og arve fra ham. Gud ga oss mennesker alle hans egenskaper.

Les videre