Home/Fredsbudskapene/Guds hensikt med Adam og Eva – 1/Guds hensikt med Adam og Eva – 2
Guds hensikt med Adam og Eva – 2 2017-04-24T22:55:05+00:00

Fredsbudskap 2

Guds ideelle mønsterfamilie og -nasjon og Fredsriket

Guds hensikt med å skape Adam og Eva – 2

For det andre var Guds plan med å skape mennesket som to separate vesener å gjøre kjærligheten fullkommen. Gud ville at Adam og Eva skulle nå fullkommenhet og bli levende uttrykk for kjærlighet i en fullkommen enhet med hverandre. Da ville Gud ha slått seg ned hos dem og blitt hele menneskehetens Sanne forelder basert på sann kjærlighet. Adam og Eva, som ville ha blitt konkrete foreldre som lignet på Gud, ville ha opprettet en idealfamilie og følgelig en ideell verden ved å få barn og bli mange.

Da ville den åndelige og fysiske verden ha blitt knyttet til hverandre gjennom mennesket. Vi forstår da at nettopp dette var Guds hensikt med å skape oss. Ved å slå seg ned i Adam og Eva, basert på sann kjærlighet, kunne Gud forbli menneskehetens Sanne forelder og den substansielle Forelder. Når tiden så kom for dem til å forlate den fysiske verden og gå til den åndelige, ville Gud også der uttrykke seg gjennom Adams og Evas åndelige jeg og manifestere seg som Sann forelder gjennom deres skikkelser. Men fordi Adam og Eva falt, fikk ikke Gud se sin drøm gå i oppfyllelse.

Gud trenger ikke penger, kunnskap eller makt. Ettersom han er det absolutte, allvitende og allmektige vesen, trenger han ikke slike ting.

Samme hvilke strålende fremskritt moderne vitenskap hele tiden gjør, er disse likevel bare del av en prosess der man stadig oppdager nye fakta om Guds skaperverk. Vårt enorme univers fungerer etter lover innen en orden eller et system som menneskets tenkning eller vitenskap ennå ikke er i stand til å fatte. I den forstand er Gud også den absolutte vitenskapsmann.

Les videre