Home/Fredsbudskapene/Guds dype sorg
Guds dype sorg 2017-04-24T22:06:04+00:00

Fredsbudskap 2

Guds ideelle mønsterfamilie og -nasjon og Fredsriket

Guds dype sorg

Dette var helt og holdent fordi jeg begynte å forstå bare så altfor godt hvilke lidelser Gud hadde gjennomgått, og hvor såret og fullt av bitter sorg Guds hjerte var mens han i tusener av år så frem til å finne oss. Jeg har levd et slikt liv fordi jeg forsto at hvis Gud, opphavet til myriader av mennesker og Skaper av alt i universet, ikke ble befridd fra sin sorg, ville menneskets liv forbli fullstendig uten verdi.

Når, hvor og hvordan skjedde da det som gjorde at Guds hjerte ble fullt av slik en bitter sorg? Hvem i all verden kunne ha påført ham, det absolutte og allmektige vesen, slik en sorg?

Gud skapte Adam og Eva som menneskehetens første forfedre. Gud var hundre prosent fast innstilt på å oppdra dem som sin sønn og datter, knyttet til ham gjennom kjærlighet, liv og arvelinje. Foreldre-barn-forholdet er nemlig det edleste og viktigste av alle forhold fordi det representerer eneste måte Guds arvelinje kan bli videreført på og bli evig.

Men dette foreldre-barn-forholdet, mer dyrebart og viktigere enn selve livet, ble brutt da Adam og Eva falt. De var Guds eget kjøtt og blod og hans evige, enbårne sønn og datter, men dannet i stedet en slekt som tilhørte fienden Satan, og ble Satans barn. Dette er grunnen til at Guds hjerte er blitt helt sønderknust og såret, og har vært tynget ned av sorg og fortvilelse opp gjennom hele historien. Dette er fortsatt det som gjør at Gud er forferdelig såret og lider de frykteligste kvaler, som ingen opp gjennom tidene verken kunne forstå eller gjøre slutt på.

På den måten ble Guds skapelsesideal torpedert, et ideal som gikk ut på å opprette en sann familie i den aller første generasjonen, gjennom Adam og Eva. Basert på en slik familie kunne Gud ha videreført sin arvelinje i all evighet. Eneste måte å gjøre slutt på hans sorg på er gjennom gjenoppreisning å opprette en sann familie uten tilknytning til Satans arvelinje. Dette er også grunnen til at vi alle må opprette sanne familier, som er Guds skapelsesideal. Dette er også det fundamentale målet og hensikten med opprettelsen av Universelt Fredsforbund.

Les videre