Home/Fredsbudskapene/Grensen til himmelriket og grensen til helvete
Grensen til himmelriket og grensen til helvete 2016-11-24T13:01:35+00:00

Fredsbudskap 3

De som virkelig tar eieransvar for å opprette et forent fredsrike i himmelen og på jorden

Grensen til himmelriket og grensen til helvete

Mine damer og herrer, hva slags steder er himmelriket og helvete? Hva slags mennesker går inn i himmelriket? Hvis det definitivt eksisterer, hvor er det da? Er det på den andre siden av himmelen, utenfor vår galakse? Hvis ikke, er det bare et fantasiprodukt? Dette er spørsmål som alle vil ha stilt seg og grublet dypt over i hvert fall én gang i livet.

I et nøtteskall er himmelriket en verden full av Guds sanne kjærlighet, og som er opprettet med sann kjærlighet som sin akse. Det er en verden der sann kjærlighet representerer både den ytre form og det indre innhold i alle miljøer. Det er en verden som aldri svikter en, fra livet begynner til det slutter, på grunn av sann kjærlighet. Det er en verden med mennesker som alle er blitt født basert på sann kjærlighet, lever i sann kjærlighet, blir omfavnet av sann kjærlighet, følger sporene fra sann kjærlighet for så til slutt å gå over i den neste verden, den åndelige verden.

Himmelriket er en helt naturlig verden der alle lever for sine medmennesker, og der folk ikke står på en dårlig fot med hverandre eller har motvilje mot andre. Det er ikke en verden styrt av penger, ære eller makt. Når det går bra for ett individ i en slik verden, betyr det at det går bra for helheten. Når én person liker noe, liker han det for helhetens sak. Når ett menneske gleder seg over noe, gleder helheten seg sammen med ham eller henne.

Himmelriket er en verden full av en atmosfære av sann kjærlighet, som alle puster inn. Det er en verden med et pulserende liv når og hvor det enn måtte være. Det er en verden der alle er knyttet til hverandre gjennom tilhørighet til den sanne Guds arvelinje. Det er et sted der hele verden er vevd sammen gjennom ubrytelige bånd slik cellene i kroppen vår er. Det er en verden der det kun er Guds innerste vesens kjærlighet, dvs sann kjærlighet, som styrer. Derfor eksisterer også Gud for sann kjærlighet.

Les videre