Home/Fredsbudskapene/Fremveksten av Universelt Fredsforbund
Fremveksten av Universelt Fredsforbund 2016-08-05T02:05:27+00:00

Fredsbudskap 4

Oppgaven til en slektsmessias i Tidsalderen etter himmelrikets komme

Fremveksten av Universelt Fredsforbund

I denne overgangsfasen kommer Universelt Fredsforbund og De mongolske folks forbund, begge organisasjoner jeg har grunnlagt, til å spille stadig viktigere roller. Universelt Fredsforbund innehar en «abel»-posisjon i forhold til det eksisterende FN. UF vil ikke være et forum der de forskjellige lands FN-delegasjoner ligger i konkurranse med hverandre og først og fremst er opptatt av sitt eget lands interesser. I stedet vil UF skape en uselvisk revolusjon for fred og velstand for alle mennesker på det globale og universelle plan. I motsetning til FN, som er bundet av rent overfladiske, pro forma løsninger, vil Universelt Fredsforbund komme til å oppfylle en messiansk oppgave, som virkelig hjelper menneskeheten på et mer fundamentalt og substansielt plan.

I fjor (2005) var jeg på en global taleturné til 120 land, der jeg holdt talen jeg holdt da Universelt Fredsforbund ble grunnlagt. Midt oppe i turnéen, 20. oktober, mens jeg var i Ukraina, erklærte jeg foran hele verden at vi må opprette et «fredspoliti» og et «fredskorps». Disse to organisasjonene kommer til å få samme funksjon som kroppens røde og hvite blodceller. Over hele verden vil de beskytte de velsignede familiene som har fått en ny start i livet ved å få podekvist fra Guds arvelinje. Disse to organisasjonene kommer også til å ta på seg rollen som en vaktstyrke som passer på, beskytter og tar seg av vår skjønne Jord, dette paradis Gud har gitt oss, og som vi må være takknemlige for.

Les videre