Home/Fredsbudskapene/Fredsbudskap 3 - Innledning - 1/Fredsbudskap 3 – Innledning – 2
Fredsbudskap 3 – Innledning – 2 2016-11-24T13:01:38+00:00

Fredsbudskap 3

De som virkelig tar eieransvar for å opprette et forent fredsrike i himmelen og på jorden

Innledning – 2

Konseptet bak Universelt Fredsforbund, som ble stiftet med slikt et gedigent formål, kan umulig ha blitt unnfanget av en menneskehjerne. Konseptet representerer den største og høyeste velsignelse fra Gud til menneskeheten nå da vi nettopp er gått inn i det nye årtusen. Det er mitt håp at også De mongolske folks forbund vil samarbeide med Universelt Fredsforbund og gjøre sitt til at Forbundets høye mål blir nådd.

Derfor vil jeg i dag gjerne få dele med dere en åpenbaring fra Gud som jordens 6,5 milliarder innbyggere absolutt trenger. Jeg håper dere alle vil være vise nok ledere til å ha et åpent sinn og lytte til himmelens stemme. Dette omfattende budskapet fra Gud til dere har tittelen «De som virkelig tar eieransvar for å opprette det forente fredsrike i himmelen og på jorden».

Ledere fra hele verden, Gud, Skaper av alt i universet, er hele menneskehetens Sanne forelder. Han er ikke en forelder i en begrenset forstand, bare for en viss religion, en viss rase eller dem som bor i en viss region. Det er samme hvilket navn vi bruker om Gud: Jehova, Allah eller andre navn. Det viktigste er at han definitivt eksisterer, er høyst levende, selv nå som hele menneskeslektens Sanne forelder, og holder fortsatt på med sitt store skapelsesarbeid. I samsvar med prinsippene og naturlovene som han etablerte i tidenes morgen, styrer han alt i universet og har utført sitt frelsesarbeid opp gjennom historien.

Les videre