//Fredsbudskap 3 – Innledning – 1
Fredsbudskap 3 – Innledning – 1 2016-07-28T23:32:46+00:00

Fredsbudskap 3

De som virkelig tar eieransvar for å opprette et forent fredsrike i himmelen og på jorden

Innledning – 1

Kjære ledere fra hele verden som arbeider hardt for å utvikle De mongolske folks forbund og Universelt Fredsforbund, som ble lansert som et «abel-FN»!

Hånd i hånd med himmelsk velsignelse er en ny vår endelig kommet til mitt fedreland, på den koreanske halvøy. På vegne av alle i min familie ønsker jeg dere alle velkommen til denne betydningsfulle begivenheten, som dere deltar på til tross for deres travle program. Jeg håper dere vil fylle deres hjerter med den nye våren med himmelsk velsignelse og ta den tilbake med dere til deres land.

Ærede verdensledere, dette er tredje gang vi holder De mongolske folks forbunds generalforsamling. Etter at jeg grunnla Universelt Fredsforbund i New York 12. september 2005, fullførte jeg en global taleturné til 120 nasjoner for å spre mitt stiftelsesbudskap. I budskapet kom det til uttrykk at Universelt Fredsforbund burde bli utviklet, som et «abel-FN», som en ny internasjonal fredsorganisasjon, og at samtidig FN, som en kain-type institusjon, burde bli reformert ved at det innen FN-organisasjonen blir opprettet et Fredsråd, en lovgivende organisasjon bestående av globale religiøse ledere, med samme status som medlemmene av det nåværende Sikkerhetsrådet. Med opprettelsen av et Fredsråd mener jeg et organ der medlemmene ikke vil fremme interessene til en eller annen nasjon, slik de nåværende FN-representantene gjør, men tvert imot vil virkelig arbeide for hele menneskehetens velferd og fred, fra et interreligiøst og universelt perspektiv.

Dr Sun Myung Moon holdt talen på den tredje globale kongressen for De mongolske folks forbund, 10. april 2006 i Sør-Korea.

Les videre