Home/Fredsbudskapene/Fredsbudskap 1 – Innledning – 1/Fredsbudskap 1 – Innledning – 2
Fredsbudskap 1 – Innledning – 2 2017-04-23T18:50:25+00:00

Fredsbudskap 1

Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal

Innledning – 2

Far nov2005

FN har bidratt sterkt til fredens sak. Likevel er det nå da FN feirer sitt 60-årsjubileum, bred enighet, både innenfor og utenfor organisasjonen, om at FN ennå ikke har oppdaget hvordan de kan realisere selve formålet organisasjonen ble grunnlagt for.

Tallet på medlemsland nærmer seg 200, men disse landenes FN-kontorer gjør ikke stort annet enn å representere landets egne interesser, ja til og med stå hardnakket på dem. De ser ut til å være fullstendig ute av stand til å løse konflikter og skape fred.

Derfor erklærer jeg i dag enda en gang, fremfor hele menneskeheten, budskapet jeg forkynte på min taleturné da Universelt Fredsforbund ble stiftet. Taleturnéen begynte 12. september i fjor i New York og tok meg til 120 land over hele verden. Tittelen på talen min er «Guds ideelle familie og ideelle globale fredsrike».

Oppgaven til Universelt Fredsforbund er å fornye det nåværende FN, som kan kalles et «kaintype FN», og gi verden lederskap på et nytt nivå, som gjennom et universelt «abeltype FN» blir i stand til å vise hvordan et ideelt globalt fredsrike vil fungere. Jeg ber hele menneskeheten å prente dette stiftelsesbudskapet dypt inn i sine hjerter. Det representerer Guds spesielle velsignelse til oss som lever i Tidsalderen etter himmelrikets komme, men samtidig er det en advarsel til oss at vi tar det alvorlig og lever i samsvar med det.

Les videre