Home/Fredsbudskapene/Fredsbudskap 1 – Innledning – 1
Fredsbudskap 1 – Innledning – 1 2017-04-23T18:16:05+00:00

Fredsbudskap 1

Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal

Innledning – 1

Far nov2005

Ærede fredsambassadørledere og velsignede familiemedlemmer som er kommet hit fra alle deler av verden i håp om å skape verdensfred og gjøre det lettere å opprette Guds  ideelle «hjemsted» i himmelen og på jorden.

Jeg vil gjerne få uttrykke min dypeste takknemlighet til alle dere for å ha reist tusenvis av kilometer til tross for deres travle program for å delta på dette store møtet for å ekspandere «Familiepartiet for universell fred og enhet» til det globale plan. Da kan det bli gjenfødt som «Cheon Il Guks hus for fred og enhet». Vi er også samlet her for å gjøre Universelt Fredsforbund til en modell på en FN-type organisasjon samt for å gjøre det vi på koreansk kaller «Cheon Il Guk» (himmelriket), til et rike som representerer en fredfylt, ideell verden, basert på en felles innsats fra alle verdens nasjoner.

Mine damer og herrer, idet vi nå er begynt på det 21. århundre, befinner vi oss ved et virkelig avgjørende, historisk vendepunkt. Kan varig verdensfred bli virkelighet, eller er vi dømt til å gjenta det 20. århundres mørke historie, preget av undertrykkelse, krig og konflikter?

I det 20. århundre avløste den ene striden den andre, uten stans. Vi hadde kriger om herredømme over kolonier, første og annen verdenskrig, Koreakrigen og den kalde krigen. Jeg opplevde selv nesten hele denne epoken, men viet mitt liv fullt og helt til å realisere Guds fredsideal. Jeg har alltid bedt inderlig at FN, grunnlagt etter annen verdenskrig, må bli en fredens institusjon og bli med på å gjøre Guds vilje og skape en evig verdensfred.

Talen ble holdt av dr. Sun Myung Moon  da Universelt Fredsforbund ble stiftet 12. september 2005.
Talen ble også holdt  på den internasjonale taleturnéen til 120 land i forbindelse med stiftelsen av  UF i hvert av disse landene og på store møter  i 180 land.

Les videre