Home/Fredsbudskapene/Fredsarbeid utelukkende basert på mennesket – 1/Fredsarbeid utelukkende basert på mennesket – 2
Fredsarbeid utelukkende basert på mennesket – 2 2016-08-05T01:43:31+00:00

Fredsbudskap 4

Oppgaven til en slektsmessias i Tidsalderen etter himmelrikets komme

Begrensningene til fredsarbeid som utelukkende er basert på mennesket – 2

Mine damer og herrer, nå er vi imidlertid i en tid forskjellig fra tidligere tidsaldre. Basert på det seierrike grunnlaget dr. Moon har lagt i sitt mer enn åtti år lange liv, viet ene og alene til å gå veien Gud har vist ham, ble endelig Tidsalderen etter himmelrikets komme erklært. Vi lever nå i tidsalderen da Gud gir sin velsignelse, en tid da hele menneskeheten ikke bare blir befridd, men blir fullstendig fri fra sine lidelser i en «hengemyr» full av synd og ondskap. Det er en tid da vi blir velsignet med en verden med frihet og lykke, da en verden som er slik Gud opprinnelig skapte verden for å være, blir opprettet.

Det er flere åpenbare grunner til at Gud utnevnte dr. Moon som menneskehetens Sanne far og dermed åpnet opp en ny tidsalder. For det første var det fordi jeg har lykkes i å leve mitt liv for andre. Jeg har med andre ord lykkes i å leve basert på sann kjærlighet. Jeg har seiret og lar menneskeheten arve min seier. Menneskene er alle som én født for å leve for andre. Men på grunn av uvitenheten som syndefallet resulterte i, går menneskene den stikk motsatte vei og har sunket ned i en selvisk individualisme. For første gang i historien er disse åndelige sannhetene blitt åpenbart, og jeg har gitt denne kunnskapen til menneskeheten. Gud kjenner godt til hvordan livet mitt har vært preget av både uendelig store vansker og enorme skritt fremover.

For det andre har jeg viet mitt liv til å overvinne utallige vansker og å legge et seierrikt grunnlag. Ved å lære opp andre i å praktisere sann kjærlighet har jeg oppfylt alle nødvendige betingelser for å gjenopprette og rydde opp i foreldre-barn-forholdet mellom Gud og menneske. Menneskene har levd som slaver under falsk kjærlighet, falskt liv og en falsk arvelinje og ble barna til Satan, kjærlighetens fiende, han som «prostituerte» kjærligheten. Men jeg har åpnet veien for at de nå kan bli gjenfødt inn i den sanne arvelinjen til Gud, kilden til sann kjærlighet. Jeg har med andre ord åpnet opp en bred vei for at dere skal nå en full åndelig modenhet som individer og opprette sanne familier, sanne slekter, sanne folk, sanne nasjoner og en sann verden ved å leve deres liv basert på sann kjærlighet.

Les videre