Home/Fredsbudskapene/Fredsarbeid utelukkende basert på mennesket – 1
Fredsarbeid utelukkende basert på mennesket – 1 2016-08-05T01:39:55+00:00

Fredsbudskap 4

Oppgaven til en slektsmessias i Tidsalderen etter himmelrikets komme

Begrensningene til fredsarbeid som utelukkende er basert på mennesket – 1

Mine damer og herrer, opp gjennom historien frem til i dag har det hele tiden bare dukket opp fredsbevegelser som har vært basert på mennesket. Tenk bare på konfrontasjonen mellom demokrati og kommunisme. På det ytre plan var forskjellen på disse to ideologiene i hvilken grad de anerkjente og sikret individets rettigheter og friheter. Men hvis vi tar utgangspunkt i Guds gjenoppreisningsarbeid, var kommunisme og demokrati som to barn som hadde mistet sine foreldre. De to ble splittet og fikk et «kain-abel-forhold» til hverandre, fastlåst i en strid mellom to brødre, i lenker de ikke var i stand til å fri seg fra.

Menneskene er alle som én del av Satans arvelinje og er hans sønner og døtre. La oss ta et øyeblikk til å tenke på vår egen situasjon. I hverdagslivet utkjempes det inne i dere hvert eneste øyeblikk og i alt som skjer, en kamp mellom det gode og det onde om overtaket. Ikke sant? Derfor har det til alle tider vært begrenset hvor mye fredsbevegelser som utelukkende ble ledet av slike ufullkomne mennesker, kunne oppnå, og de mislyktes alle. Dette er grunnen til at FN i dag må innse sine «medfødte» begrensninger og innrømme at organisasjonen ikke lenger kan gi menneskeheten håp, selv om FN ble grunnlagt basert på en storartet drøm om å skape verdensfred. I et nøtteskall kan vi si at FN ble grunnlagt mens vi ennå ikke var gått inn i tidsalderen da Gud ble i stand til å styre utviklingen av sitt historiske gjenoppreisningsarbeid på en direkte måte.

Les videre