Fredsambassadører – 2 2017-04-23T22:12:28+00:00

Fredsbudskap 1

Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal

Fredsambassadører som Guds hemmelige utsendinger – 2

Dette er grunnen til at menneskeheten må fullføre gjenoppreisningen av arvelinjen basert på internasjonale tverrkulturelle ekteskap som dr Moon har tatt initiativet til. Da vil «Abel», som er relativt nærmere Guds side enn «Kain», innta posisjonen som eldstebror og leder. Dette ville opprette den opprinnelige familiestrukturen.

Mine damer og herrer, fordi jeg har brukt livet mitt på å «grave frem» disse hemmelighetene Satan slett ikke ville skulle avsløres, var det uunngåelig at jeg ville måtte gå gjennom forfølgelse og lidelse så intens at den ikke kan beskrives med ord. Nå har jeg imidlertid overvunnet alle hindringer og erklært Tidsalderen etter himmelrikets komme, da Guds kraft vil manifestere seg.

På dette grunnlaget er jeg i ferd med å opprette en global «abel-sfære», som bringer sammen religioner og nasjoner, som representerer 70 prosent av jordens innbyggere i dag. For å skape en global «kain-sfære» bringer jeg sammen dem som er født med den mongolske flekk, 74 prosent av jordens befolkning.

Nå må disse to, den globale «abel-sfære» og den globale «kain-sfære», bli ett med hverandre og også bli ett med Universelt Fredsforbund, som er blitt opprettet som et «abel-FN». For å skape en verden med fred må alle nasjonale og andre barrierer bli fjernet i et omfang som går på tvers av religiøse og nasjonale skillelinjer. Jeg vil få minne dere om at det er slik hele menneskeheten vil bli i stand til å gå inn i en verden som er i samsvar med det opprinnelige skapelsesidealet. Det er vår skjebne å oppfylle ansvaret for å opprette den opprinnelige retten til å eie alt Gud skapte for oss, en rett mennesket mistet da Adam og Eva falt.

Jeg ber dere huske at nå er tiden kommet da «abel-sfæren», på Guds side, må absorbere «kain-sfæren» på et kosmisk plan. Da vil arbeidet med å skape en ny himmel og ny jord – eller Guds rike i himmelen og på jorden – gå inn i en ny fase, fullt og helt med Guds velsignelse.

Les videre